Skip to main content

VERSO 39

VERŠ 39

Texto

Verš

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta
kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Sinônimos

Synonyma

kula-kṣaye — destruindo a família; praṇaśyanti — extinguem-se; kula-dharmāḥ — as tradições familiares; sanātanāḥ — eternas; dharme — religião; naṣṭe — sendo destruída; kulam — família; kṛtsnam — toda; adharmaḥ — a irreligião; abhibhavati — transforma; uta — está dito.

kula-kṣaye — zničením rodu; praṇaśyanti — budú zničené; kula-dharmāḥ — rodové tradície; sanātanāḥ — večné; dharme — náboženstvo; naṣṭe — zanikne; kulam — rodina; kṛtsnam — celá; adharmaḥ — neznabožstvo; abhibhavati — premení; uta — vraví sa.

Tradução

Překlad

Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se, e assim o resto da família se envolve em irreligião.

So zánikom rodu je zničená večná rodová tradícia, a tak zvyšok rodiny upadá do neznabožstva.

Comentário

Význam

No sistema da instituição varṇāśrama, há muitos princípios de tradições religiosas que servem para ajudar os membros da família a obter uma boa formação e a alcançar os valores espirituais. Os membros mais velhos são responsáveis por tais processos purificatórios na família, começando do nascimento e indo até a morte. Mas com a morte dos membros mais velhos, tais tradições familiares que visam à purificação podem cessar, e os restantes membros mais jovens da família podem desenvolver hábitos irreligiosos e então perder a oportunidade de sua salvação espiritual. Portanto, não há motivo algum que justifique a matança dos membros mais velhos da família.

Vo varṇāśramskom spoločenskom zriadení je veľa morálnych zásad určených na výchovu členov rodiny a na dosiahnutie duchovných hodnôt v živote. Starší príslušníci rodiny sú zodpovední za zachovanie očistných obradov, ktoré sa začínajú pred narodením a pokračujú aj po smrti. Ak sa však stane, že starší členovia rodiny zomrú, môžu sa očistné tradície prerušiť, následkom čoho si mladšia generácia osvojí bezbožné návyky a stratí tak možnosť duchovného oslobodenia. Preto nesmú byť starší príslušníci rodiny za žiadnych okolností zabití.