Skip to main content

VERSO 39

TEXT 39

Texto

Verš

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta
kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Sinônimos

Synonyma

kula-kṣaye — destruindo a família; praṇaśyanti — extinguem-se; kula-dharmāḥ — as tradições familiares; sanātanāḥ — eternas; dharme — religião; naṣṭe — sendo destruída; kulam — família; kṛtsnam — toda; adharmaḥ — a irreligião; abhibhavati — transforma; uta — está dito.

kula-kṣaye — když dojde ke zničení rodu; praṇaśyanti — jsou zničeny; kula-dharmāḥ — rodové tradice; sanātanāḥ — věčné; dharme — náboženství; naṣṭe — když je zničené; kulam — rodina; kṛtsnam — celá; adharmaḥ — bezbožnost; abhibhavati — změní se; uta — je řečeno.

Tradução

Překlad

Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se, e assim o resto da família se envolve em irreligião.

Se zničením dynastie zaniká věčná rodová tradice, a zbytek rodiny tak propadá bezbožnosti.

Comentário

Význam

No sistema da instituição varṇāśrama, há muitos princípios de tradições religiosas que servem para ajudar os membros da família a obter uma boa formação e a alcançar os valores espirituais. Os membros mais velhos são responsáveis por tais processos purificatórios na família, começando do nascimento e indo até a morte. Mas com a morte dos membros mais velhos, tais tradições familiares que visam à purificação podem cessar, e os restantes membros mais jovens da família podem desenvolver hábitos irreligiosos e então perder a oportunidade de sua salvação espiritual. Portanto, não há motivo algum que justifique a matança dos membros mais velhos da família.

Součástí společenského zřízení zvaného varṇāśrama je mnoho postupů tvořících náboženskou tradici, které mají napomáhat tomu, aby se všichni v rodině správně vyvíjeli a docílili duchovních hodnot. Za zachování takových očistných obřadů, které začínají zrozením a končí smrtí, zodpovídají starší členové rodiny. Když však zemřou, hrozí nebezpečí, že tyto rodinné tradice očisty budou přerušeny a zbývající mladší členové rodiny si osvojí bezbožné návyky, čímž pozbydou naděje na duchovní osvobození. Starší členové rodiny proto nesmí být za žádných okolností zabiti.