Skip to main content

VERSO 29

TEXT 29

Texto

Verš

vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate
vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate

Sinônimos

Synonyma

vepathuḥ — tremor do corpo; ca — também; śarīre — no corpo; me — meu; roma-harṣaḥ — arrepio dos pêlos; ca — também; jāyate — está acontecendo; gāṇḍīvam — o arco de Arjuna; sraṁsate — está escorregando; hastāt — da mão; tvak — pele; ca — também; eva — decerto; paridahyate — está ardendo.

vepathuḥ — třesení; ca — a; śarīre — po těle; me — mém; roma-harṣaḥ — ježení chlupů na těle; ca — také; jāyate — nastává; gāṇḍīvam — Arjunův luk; sraṁsate — padá; hastāt — z ruky; tvak — kůže; ca — také; eva — jistě; paridahyate — pálí.

Tradução

Překlad

O meu corpo está todo tremendo, meus pêlos estão arrepiados, meu arco Gāṇḍīva está escorregando da minha mão e minha pele está ardendo.

Třesu se po celém těle, ježí se mi chlupy, luk Gāṇḍīva mi padá z ruky a kůže mě pálí.

Comentário

Význam

Há duas espécies de tremor do corpo e duas espécies de arrepio dos pêlos. Tais fenômenos acontecem quando se sente grande êxtase espiritual ou quando se experimenta grande medo em condições materiais. Na plataforma transcendental, não há medo. Os sintomas que Arjuna manifestou nesta situação são devidos ao medo material — a saber, perda da vida. Isto é evidenciado por outros sintomas também; ele ficou tão abalado que seu famoso arco Gāṇḍīva estava escorregando de suas mãos, e, porque seu coração ardia dentro dele, ele tinha a impressão de que sua pele estava queimando. Tudo isto se deve a uma concepção de vida material.

Jsou dva druhy třesení těla a dva druhy ježení chlupů. K obojímu dochází buď při velké duchovní extázi, nebo z velkého hmotného strachu. Při transcendentální realizaci strach neexistuje. Arjunovy příznaky v této situaci pocházejí z hmotného strachu, strachu o život. Tomu nasvědčují i ostatní symptomy — byl tak neklidný, že mu jeho slavný luk Gāṇḍīva padal z rukou, a jelikož jeho srdce planulo, pociťoval pálení kůže. Všechny tyto příznaky jsou důsledkem hmotného pojetí života.