Skip to main content

VERSO 11

TEXT 11

Texto

Verš

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi
ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Sinônimos

Synonyma

ayaneṣu — nos pontos estratégicos; ca — também; sarveṣu — em toda parte; yathā-bhāgam — conforme as diferentes posições; avasthitāḥ — situados; bhīṣmam — ao avô Bhīṣma; eva — decerto; abhirakṣantu — devem apoiar; bhavantaḥ — vocês; sarve — todos respectivamente; eva hi — decerto.

ayaneṣu — na strategických místech; ca — také; sarveṣu — všude; yathā-bhāgam — jak jste rozmístěni; avasthitāḥ — nacházející se; bhīṣmam — praotce Bhīṣmu; eva — jistě; abhirakṣantu — musíte podpořit; bhavantaḥ — vy; sarve — všichni; eva hi — jistě.

Tradução

Překlad

Todos vocês devem agora dar todo o apoio ao avô Bhīṣma, à medida que assumem seus respectivos pontos estratégicos para entrada na falange do exército.

Vy všichni, jak tu stojíte na svých příslušných strategických místech, ze kterých hrozí proniknutí do vojenského šiku, musíte nyní praotce Bhīṣmu ze všech sil podpořit.

Comentário

Význam

Duryodhana, após louvar a intrepidez de Bhīṣma, continuou ponderando que outros poderiam achar que tinham sido considerados menos importantes, por isso, em sua maneira diplomática habitual, tentou consertar a situação com as palavras acima. Enfatizou que Bhīṣmadeva era sem dúvida o maior herói, mas ele era idoso, e assim todos deveriam pensar especialmente em protegê-lo de todos os lados. Ele podia se envolver na luta, e o inimigo poderia aproveitar-se de sua concentração total em um só lado. Portanto, era importante que os outros heróis não abandonassem suas posições estratégicas, permitindo ao inimigo romper a falange. Duryodhana sentia claramente que a vitória dos Kurus dependia da presença de Bhīṣmadeva. Estava confiante no pleno apoio de Bhīṣmadeva e Droṇācārya na batalha porque sabia muito bem que eles não disseram uma só palavra quando a esposa de Arjuna, Draupadī, numa situação desamparada, recorrera a eles pedindo justiça quando estava sendo forçada a aparecer nua na presença de todos os grandes generais da assembléia. Embora soubesse que os dois generais tinham uma certa afeição pelos Pāṇḍavas, ele esperava que estes generais agora se livrassem disso completamente, como o haviam feito durante o jogo.

Duryodhana chválil Bhīṣmovu sílu, ale potom si pomyslel, že ostatní by se mohli cítit nedoceněni. Proto se svým obvyklým diplomatickým způsobem snažil urovnat situaci výše uvedenými slovy. Zdůraznil, že Bhīṣmadeva je nepochybně největším hrdinou, ale je již starý, a proto musí všichni myslet na to, aby měl na všech stranách zajištěnou ochranu. Mohl by se plně soustředit na boj na jedné straně a nepřátelé by toho mohli využít. Proto bylo důležité, aby ostatní hrdinové neopouštěli strategické rozestavení a nedovolili tak nepříteli prolomit jejich šik. Duryodhana cítil, že vítězství Kuruovců závisí na Bhīṣmadevově přítomnosti. Byl přesvědčený o tom, že Bhīṣmadeva a Droṇācārya ho v boji plně podpoří, neboť dobře věděl, že neřekli ani slovo, když měla být Arjunova žena Draupadī na shromáždění v přítomnosti všech velkých generálů svlečena do naha a v bezmocném postavení se u nich dovolávala spravedlnosti. I když věděl, že oba generálové chovali k Pāṇḍuovcům určitou náklonnost, doufal, že se jí nyní zcela zřeknou, tak jako to učinili při oněch hazardních hrách.