Skip to main content

TEXT 24

VERSO 24

Tekst

Texto

ahaṁ hi sarva-yajñānāṁ
bhoktā ca prabhur eva ca
na tu mām abhijānanti
tattvenātaś cyavanti te
ahaṁ hi sarva-yajñānāṁ
bhoktā ca prabhur eva ca
na tu mām abhijānanti
tattvenātaś cyavanti te

Synoniemen

Sinônimos

aham — Ik; hi — zeker; sarva — van alle; yajñānām — offers; bhoktā — de genieter; ca — en; prabhuḥ — de Heer; eva — ook; ca — en; na — niet; tu — maar; mām — Mij; abhijānanti — zij kennen; tattvena — in werkelijkheid; ataḥ — daarom; cyavanti — vallen terug; te — zij.

aham — Eu; hi — seguramente; sarva — de todos; yajñānām — sacrifícios; bhoktā — o desfrutador; ca — e; prabhuḥ — o Senhor; eva — também; ca — e; na — não; tu — mas; mām — a Mim; abhijānanti — conhecem; tattvena — em realidade; ataḥ — portanto; cyavanti — caem; te — eles.

Vertaling

Tradução

Ik ben de enige genieter en meester van alle offers. Zij die Mijn ware transcendentale aard niet kennen vallen daarom terug.

Eu sou o único desfrutador e senhor de todos os sacrifícios. Portanto, aqueles que não reconhecem Minha verdadeira natureza transcendental acabam caindo.

Betekenisverklaring

Comentário

Hier wordt duidelijk gezegd dat er in de Vedische literatuur vele vormen van yajña’s worden aanbevolen, maar uiteindelijk zijn ze allemaal bedoeld om de Allerhoogste Heer tevreden te stellen. Yajña betekent Viṣṇu. In het derde hoofdstuk van de Bhagavad-gītā wordt duidelijk verklaard dat men alleen moet werken om Yajña, Viṣṇu, tevreden te stellen. De perfecte vorm van menselijke beschaving, bekend als varṇāśrama-dharma, is speciaal bedoeld om Viṣṇu tevreden te stellen. Kṛṣṇa zegt daarom in dit vers: ‘Ik ben de genieter van alle offers, omdat Ik de allerhoogste meester ben.’ Maar minder intelligente personen die dit niet weten, vereren de halfgoden voor tijdelijk voordeel. Ze komen daarom ten val en komen terecht in het materiële bestaan en bereiken niet het verlangde doel van het leven. Maar als iemand een materieel verlangen heeft dat hij wil vervullen, wat het ook is, dan kan hij daarvoor het beste tot de Allerhoogste Heer bidden (ook al is dat geen zuivere devotie); op die manier zal hij het verlangde resultaat bereiken.

Aqui se afirma com clareza que há muitos tipos de execuções de yajñas recomendados nos textos védicos, mas de fato todos eles destinam-se a satisfazer o Senhor Supremo. Yajña significa Viṣṇu. O Segundo Capítulo do Bhagavad-gītā diz explicitamente que se deve trabalhar apenas para satisfazer Yajña, ou Viṣṇu. A forma perfeita de civilização humana, conhecida como varṇāśrama-dharma, presta-se especificamente a satisfazer Viṣṇu. Por isso, neste verso Kṛṣṇa diz: “Eu sou o desfrutador de todos os sacrifícios porque sou o mestre supremo”. Entretanto, pessoas menos inteligentes, ignorando este fato, adoram semideuses em troca de algum benefício temporário. Por isso, elas caem na existência material, e não alcançam a meta desejada da vida. Se, todavia, alguém precisa satisfazer algum desejo material, será melhor que ore ao Senhor Supremo (embora isto não seja devoção pura), e assim alcançará o resultado desejado.