Skip to main content

TEXT 22

22. VERS

Tekst

Szöveg

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Synoniemen

Szó szerinti jelentés

ananyāḥ — met geen ander object; cintayantaḥ — concentrerend; mām — op Mij; ye — zij die; janāḥ — personen; paryupāsate — op de juiste wijze vereren; teṣām — van hen; nitya — voortdurend; abhiyuktānām — verankerd in devotie; yoga — benodigdheden; kṣemam — bescherming; vahāmi — draag; aham — Ik.

ananyāḥ – minden más tárgy nélkül; cintayantaḥ – összpontosítva; mām – Rám; ye – akik; janāḥ – emberek; paryupāsate – helyesen imádnak; teṣām – nekik; nitya – mindig; abhiyuktānām – azoknak, akik rendületlenek az odaadásban; yoga – amire szükség van; kṣemam – védelmet; vahāmi – elhozom; aham – Én.

Vertaling

Fordítás

Maar zij die Mij voortdurend met onverdeelde devotie vereren en op Mijn transcendentale gedaante mediteren, die breng Ik wat ze missen en laat Ik behouden wat ze hebben.

De akik kizárólagos odaadással mindig Engem imádnak, transzcendentális formámon meditálva, azoknak elhozom, amire szükségük van, s megőrzöm, amijük van.

Betekenisverklaring

Magyarázat

Wie geen moment zonder Kṛṣṇa-bewustzijn kan leven, kan niet anders dan vierentwintig uur per dag aan Kṛṣṇa denken door devotionele dienst te verrichten in de vorm van horen, chanten, zich herinneren, bidden, vereren, de lotusvoeten van de Heer dienen, op andere manieren dienen, het cultiveren van vriendschap en zich volledig overgeven aan de Heer. Deze activiteiten zijn allemaal heilzaam en hebben vele spirituele vermogens, die de toegewijde volmaakt maken in zelfrealisatie, zodat het zijn enige verlangen is om in het gezelschap van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te komen. Zo’n toegewijde komt ongetwijfeld zonder moeilijkheden tot de Heer. Dat wordt yoga genoemd. Door de genade van de Heer komt zo’n toegewijde nooit meer terug naar deze materiële levenstoestand.

Kṣema verwijst naar de genadige bescherming van de Heer. De Heer helpt de toegewijde Kṛṣṇa-bewust te worden door yoga en wanneer deze volledig Kṛṣṇa-bewust wordt, behoedt de Heer hem voor een val naar een ellendig, geconditioneerd leven.

Aki egy pillanatig sem képes Kṛṣṇa-tudat nélkül élni, az napi huszonnégy órán át csak Kṛṣṇára tud gondolni, hiszen odaadó szolgálatot végez: hall Róla, dicsőíti Őt, emlékezik Rá, imákat zeng Neki, imádja Őt, lótuszlábát szolgálja s egyéb szolgálatot is végez, barátságot köt Vele, s mindenét átadja Neki. Ezek a tettek mind nagyon kedvezőek, mind lelki erővel vannak teli, s ezek teszik olyan tökéletessé a bhaktát az önmegvalósításban, hogy egyetlen kívánsága az lesz, hogy elnyerje az Istenség Legfelsőbb Személyiségének társaságát. Az ilyen bhakta kétségtelenül minden nehézség nélkül eljut az Úrhoz. Ezt nevezik yogának. Az Úr kegyéből az ilyen bhakta sohasem tér vissza többé az anyagi életfeltételek közé. A kṣema szó Kṛṣṇa kegyes védelmére utal. Az Úr segíti a bhaktát, hogy a yoga segítségével Kṛṣṇa-tudatúvá válhasson, s amikor a bhakta teljesen Kṛṣṇa-tudatúvá vált, az Úr megvédi őt attól, hogy visszaessen a szenvedésekkel teli, feltételekhez kötött életbe.