Skip to main content

TEXT 22

ТЕКСТ 22

Tekst

Текст

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
ананя̄ш чинтаянто ма̄м
йе джана̄х̣ парюпа̄сате
теш̣а̄м нитя̄бхиюкта̄на̄м
йога-кш̣емам ваха̄мй ахам

Synoniemen

Дума по дума

ananyāḥ — met geen ander object; cintayantaḥ — concentrerend; mām — op Mij; ye — zij die; janāḥ — personen; paryupāsate — op de juiste wijze vereren; teṣām — van hen; nitya — voortdurend; abhiyuktānām — verankerd in devotie; yoga — benodigdheden; kṣemam — bescherming; vahāmi — draag; aham — Ik.

ананя̄х̣ – които нямат друга цел; чинтаянтах̣ – съсредоточени; ма̄м – върху мен; йе – всички, които; джана̄х̣ – личности; парюпа̄сате – обожават правилно; теш̣а̄м – на тях; нитя – винаги; абхиюкта̄на̄м – установени в преданост; йога – потребностите; кш̣емам – закрила; ваха̄ми – нося; ахам – Аз.

Vertaling

Превод

Maar zij die Mij voortdurend met onverdeelde devotie vereren en op Mijn transcendentale gedaante mediteren, die breng Ik wat ze missen en laat Ik behouden wat ze hebben.

А на тези, които винаги ме обожават с преданост, съсредоточени върху трансценденталната ми форма, Аз давам това, което им липсва, и съхранявам това, което имат.

Betekenisverklaring

Коментар

Wie geen moment zonder Kṛṣṇa-bewustzijn kan leven, kan niet anders dan vierentwintig uur per dag aan Kṛṣṇa denken door devotionele dienst te verrichten in de vorm van horen, chanten, zich herinneren, bidden, vereren, de lotusvoeten van de Heer dienen, op andere manieren dienen, het cultiveren van vriendschap en zich volledig overgeven aan de Heer. Deze activiteiten zijn allemaal heilzaam en hebben vele spirituele vermogens, die de toegewijde volmaakt maken in zelfrealisatie, zodat het zijn enige verlangen is om in het gezelschap van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te komen. Zo’n toegewijde komt ongetwijfeld zonder moeilijkheden tot de Heer. Dat wordt yoga genoemd. Door de genade van de Heer komt zo’n toegewijde nooit meer terug naar deze materiële levenstoestand.

Kṣema verwijst naar de genadige bescherming van de Heer. De Heer helpt de toegewijde Kṛṣṇa-bewust te worden door yoga en wanneer deze volledig Kṛṣṇa-bewust wordt, behoedt de Heer hem voor een val naar een ellendig, geconditioneerd leven.

ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който не може да живее и миг без Кр̣ш̣н̣а съзнание, мисли постоянно за Кр̣ш̣н̣а двайсет и четири часа в денонощието. Той е винаги зает с предано служене – слуша, възпява, помни, отправя молитви, обожава, служи в лотосовите нозе на Бога, отдава други служения, става приятел и напълно се отдава на Бога. Извършвайки тези благоприятни и пълни с духовна енергия дейности, преданият става съвършен в себепознанието и желае единствено да общува с Върховната Божествена Личност. Несъмнено той ще достигне Бога без затруднение. Това се нарича йога. По Божията милост такъв предан никога не се връща обратно в материалния свят. Кш̣ема означава милостивата закрила на Бога. Бог помага на предания да постигне Кр̣ш̣н̣а съзнание чрез йога, а когато той стане напълно Кр̣ш̣н̣а осъзнат, го предпазва от пропадане в мизерния обусловен живот.