Skip to main content

TEXT 20

VERŠ 20

Tekst

Verš

trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān
trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān

Synoniemen

Synonyma

trai-vidyāḥ — zij die de drie Veda’s kennen; mām — Mij; soma-pāḥ — drinkers van het soma-sap; pūta — gezuiverd; pāpāḥ — van zonden; yajñaiḥ — met offers; iṣṭvā — vererend; svaḥ-gatim — doortocht naar de hemel; prārthayante — bidden om; te — zij; puṇyam — vrome; āsādya — bereikt; sura-indra — van Indra; lokam — de wereld; aśnanti — genieten; divyān — hemelse; divi — in de hemel; deva-bhogān — goddelijke genietingen.

trai-vidyāḥ — znalci troch Ved; mām — Mňa; soma-pāḥ — pijú šťavu soma; pūta — očistení; pāpāḥ — od hriechov; yajñaiḥ — obeťami; iṣṭvā — uctievajú; svaḥ-gatim — prídu do neba; prārthayante — modlia sa ; te — oni; puṇyam — zbožní; āsādya — dosiahnu; sura-indra — Indru; lokam — svet; aśnanti — tešiť sa; divyān — nebeským; divi — v nebi; deva-bhogān — pôžitkom polobohov.

Vertaling

Překlad

Zij die de Veda’s bestuderen en het soma-sap drinken met het verlangen de hemelse planeten te bereiken, vereren Me indirect. Eenmaal gezuiverd van de karmische reacties op hun zonden, worden ze op de vrome, hemelse planeet van Indra geboren, waar ze goddelijk zullen genieten.

Znalci Ved, ktorí pijú šťavu soma a túžia po živote na nebeských planétach, Ma uctievajú nepriamo. Po očistení sa od následkov za hriešne činnosti sa narodia medzi zbožnými na nebeskej planéte kráľa Indru, kde sa tešia božským pôžitkom.

Betekenisverklaring

Význam

Het woord ‘trai-vidyāḥ’ verwijst naar de drie Veda’s: Sāma, Yajur en Ṛg. Een brāhmaṇa die deze drie Veda’s bestudeerd heeft, wordt een tri-vedī genoemd. Eenieder die zeer vertrouwd is met de kennis indeze drie Veda’s, wordt in de samenleving gerespecteerd. Jammer genoeg zijn er veel grote geleerden die de Veda’s bestuderen, maar die de uiteindelijke betekenis van een dergelijke studie niet kennen. In dit vers verklaart Kṛṣṇa Zichzelf daarom als het uiteindelijke doel van de tri-vedī’s.Echte tri-vedī’s nemen hun toevlucht tot de lotusvoeten van Kṛṣṇa en verrichten zuivere devotionele dienst om de Heer tevreden te stellen.

Devotionele dienst begint met het chanten van de Hare Kṛṣṇa-mantra en tegelijkertijd met het proberen te begrijpen van Kṛṣṇa zoals Hij werkelijk is. Jammer genoeg raken degenen die alleen formeel studenten van de Veda’s zijn, meer geïnteresseerd in het brengen van offers aan de verschillende halfgoden zoals Indra en Candra. Door deze inspanningen worden de aanbidders van verschillende halfgoden zeker gezuiverd van aantasting door de lagere hoedanigheden van de natuur en worden ze zo verheven tot de hogere planetenstelsels, de hemelse planeten die bekendstaan als Maharloka, Janoloka, Tapoloka enz. Wanneer iemand zich eenmaal een plaats heeft verworven op die planeten, kan hij zijn zintuigen honderdduizenden keren beter bevredigen dan op deze planeet.

Slová trai-vidyāḥ označujú tri Vedy: Sāma, Yajur a Ṛg. Brāhmaṇa, ktorý študoval tri Vedy, sa nazýva tri-vedī. Spoločnosť má v úcte tých, ktorí sa snažia získať poznanie z týchto troch Ved. Nanešťastie je veľa znalcov Ved, ktorí nepoznajú ich konečný zmysel. Kṛṣṇa preto hovorí, že je konečným cieľom pre tri-vedī. Tí, čo naozaj poznajú Vedy, hľadajú útočisko pri lotosových nohách Śrī Kṛṣṇu a oddane Mu slúžia, aby Ho uspokojili. Oddaná služba začína spievaním Hare Kṛṣṇa mantry. Zároveň sa človek musí snažiť porozumieť, kto Kṛṣṇa v skutočnosti je. Nanešťastie sa tí, ktorí študujú Vedy formálne, zaujímajú viac o obete určené rôznym polobohom ako sú Indra, Candra atď. Takto sa uctievači polobohov zaiste očisťujú od nečistôt pochádzajúcich z nižších kvalít hmotnej prírody a povýšia sa na vyššie hviezdne sústavy, čiže na planéty ako Maharloka, Janoloka, Tapoloka atď. Možnosť uspokojovať zmysly je na týchto planétach stotisíckrát lepšia ako na tejto planéte.