Skip to main content

TEXT 23

제23절

Tekst

원문

yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha
야뜨라 깔레 뜨반아브릿띰 yatra kāle tv anāvṛttim
아브릿띰 짜이바 요기나하 āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
쁘라야따 얀띠 땀 깔람 prayātā yānti taṁ kālaṁ
박샤미 바라따르샤바 vakṣyāmi bharatarṣabha

Synoniemen

동의어

yatra — op welke; kāle — tijd; tu — en; anāvṛttim — geen terugkeer; āvṛttim — terugkeer; ca — ook; eva — zeker; yoginaḥ — verschillende soorten mystici; prayātāḥ — heengegaan zijnd; yānti — bereiken; tam — die; kālam — tijd; vakṣyāmi — Ik zal beschrijven; bharata-ṛṣabha — o beste onder de Bhārata’s.

야뜨라: 그곳에, 깔레: 시간, 뚜: 그러나, 안아브릿띰: 되돌아오지 않음, 아브릿띰: 되돌아오다, 짜: 또한, 에바: 분명히, 요기나하: 다른 종류의 신비주의자들, 쁘라야따하: 떠나다, 얀띠: 이루다, 땀: 그것, 깔람: 시간, 박샤미: 내가 설명할 것이니라, 바라따-리샤바: 오 바라따 중 최고여.

Vertaling

번역

O beste onder de Bhārata’s, Ik zal je nu de verschillende tijden beschrijven die bepalen of de yogī bij het verlaten van deze wereld al dan niet terugkomt.

오 바라따 중 최고여, 나는 이제 너에게 요기가 이 세상을 떠나는 때에 따라 돌아오고, 돌아오지 않는 것을 설명할 것이다.

Betekenisverklaring

주석

Het maakt zuivere toegewijden van de Allerhoogste Heer, die zich volledig aan Hem hebben overgegeven, niet uit wanneer of hoe ze hun lichaam verlaten. Ze laten alles aan Kṛṣṇa over en gaan zo gelukkig en gemakkelijk terug naar God. Maar zij die geen zuivere toegewijden zijn en zich in plaats daarvan afhankelijk stellen van methoden van zelfrealisatie als karma-yoga, jñāna-yoga en haṭha-yoga, moeten het lichaam op een geschikte tijd verlaten om er zeker van te zijn dat ze niet naar deze wereld van geboorte en dood zullen terugkeren.

완전히 항복한 영혼들인 지고한 주의 진실한 헌애자들은 언제 죽는지, 어떻게 죽는지를 신경 쓰지 않는다. 그들은 모든 것을 끄리쉬나의 손에 맡기고 아주 쉽고 행복하게 신성으로 돌아간다. 그러나 순수하지 않은 헌애자들과 까르마 요가와 갸나 요가, 하타 요가 같은 영적 깨달음의 방법에 의존하는 자들은 반드시 적합한 때에 죽음을 맞이해야 하는데, 그 이유는 이에 따라 생사가 거듭되는 이 세상에 다시 돌아올지 아닐지가 결정되기 때문이다.

Wanneer de yogī de perfectie heeft bereikt, kan hij zelf de tijd en de situatie waarop hij de materiële wereld verlaat uitkiezen. Maar als hij niet zo perfect is, hangt zijn succes af van het toevallig heengaan op een bepaald gunstig tijdstip. De gunstige momenten waarop iemand heengaat en niet opnieuw terugkomt, worden in de volgende tekst door de Heer uitgelegd. Volgens Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa verwijst het sanskrietwoord ‘kāla’, dat in dit vers gebruikt wordt, naar de halfgoden die de tijd regeren.

만일 요기가 완벽하면 이 물질계를 떠날 때와 상황을 선택할 수 있다. 그러나 그렇게 숙련된 요기가 아니면 그의 성공은 어떠한 적절한 시간에 우연히 죽는지에 달려있다. 죽고 나서 다시 돌아오지 않는 적합한 때를 다음의 절에서 주께서 설명하신다. 아짜리아 발라데바 비댜부샤나에 따르면 “깔라”라고 하는 산스끄리뜨어가 시간을 주관하는 신의 의미로 여기에 쓰였다.