Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Tekst

Texte

yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha
yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha

Synoniemen

Synonyms

yatra — op welke; kāle — tijd; tu — en; anāvṛttim — geen terugkeer; āvṛttim — terugkeer; ca — ook; eva — zeker; yoginaḥ — verschillende soorten mystici; prayātāḥ — heengegaan zijnd; yānti — bereiken; tam — die; kālam — tijd; vakṣyāmi — Ik zal beschrijven; bharata-ṛṣabha — o beste onder de Bhārata’s.

yatra: durant lequel; kāle: le temps; tu: et; anāvṛttim: pas de retour; āvṛttim: retour; ca: aussi; eva: certes; yoginaḥ: les différents types de yogīs mystiques; prayātāḥ: ayant quitté le monde; yānti: atteignent; tam: ce; kālam: temps; vakṣyāmi: Je vais décrire; bharata-ṛṣabha: ô meilleur des Bhāratas.

Vertaling

Translation

O beste onder de Bhārata’s, Ik zal je nu de verschillende tijden beschrijven die bepalen of de yogī bij het verlaten van deze wereld al dan niet terugkomt.

Ô meilleur des Bhāratas, laisse-Moi à présent te décrire les moments propices pour quitter ce monde et n’y plus revenir et ceux qui, au contraire, forcent un yogī à retourner sur terre.

Betekenisverklaring

Purport

Het maakt zuivere toegewijden van de Allerhoogste Heer, die zich volledig aan Hem hebben overgegeven, niet uit wanneer of hoe ze hun lichaam verlaten. Ze laten alles aan Kṛṣṇa over en gaan zo gelukkig en gemakkelijk terug naar God. Maar zij die geen zuivere toegewijden zijn en zich in plaats daarvan afhankelijk stellen van methoden van zelfrealisatie als karma-yoga, jñāna-yoga en haṭha-yoga, moeten het lichaam op een geschikte tijd verlaten om er zeker van te zijn dat ze niet naar deze wereld van geboorte en dood zullen terugkeren.

Les purs dévots du Seigneur, âmes totalement abandonnées, ne se soucient guère du moment ou de la façon dont ils quitteront leur corps. Ils s’en remettent totalement à Kṛṣṇa et ainsi retournent à Lui aisément, et dans la joie. Ceux, par contre, qui ont recours à d’autres méthodes de réalisation spirituelle, comme le karma-yoga, le jñāna-yoga ou le haṭha-yoga, ne devront quitter leur corps qu’à un moment propice, bien déterminé, s’ils veulent ne plus avoir à revenir en ce monde de morts et de renaissances.

Wanneer de yogī de perfectie heeft bereikt, kan hij zelf de tijd en de situatie waarop hij de materiële wereld verlaat uitkiezen. Maar als hij niet zo perfect is, hangt zijn succes af van het toevallig heengaan op een bepaald gunstig tijdstip. De gunstige momenten waarop iemand heengaat en niet opnieuw terugkomt, worden in de volgende tekst door de Heer uitgelegd. Volgens Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa verwijst het sanskrietwoord ‘kāla’, dat in dit vers gebruikt wordt, naar de halfgoden die de tijd regeren.

Le yogī accompli peut choisir l’instant et le lieu de son départ du monde matériel; s’il est moins avancé, son succès dépendra du fait qu’il quitte accidentellement son corps à un moment opportun. Le moment le plus favorable pour quitter le corps est décrit dans le verset suivant.

Notons enfin que le mot sanskrit kāla employé ici se rapporte, selon Baladeva Vidyābhūṣaṇa Ācārya, au deva qui régit le temps.