Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Tekst

Tekst

yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha
yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha

Synoniemen

Synonyms

yatra — op welke; kāle — tijd; tu — en; anāvṛttim — geen terugkeer; āvṛttim — terugkeer; ca — ook; eva — zeker; yoginaḥ — verschillende soorten mystici; prayātāḥ — heengegaan zijnd; yānti — bereiken; tam — die; kālam — tijd; vakṣyāmi — Ik zal beschrijven; bharata-ṛṣabha — o beste onder de Bhārata’s.

yatra — på hvilket; kāle — tidspunkt; tu — og; anāvṛttim — ingen tilbagevenden; āvṛttim — tilbagevenden; ca — også; eva — afgjort; yoginaḥ — forskellige slags mystikere; prayātāḥ — der har forladt; yānti — de opnår; tam — det; kālam — tidspunkt; vakṣyāmi — jeg vil beskrive; bharata-ṛṣabha — O bedste blandt Bhārataer.

Vertaling

Translation

O beste onder de Bhārata’s, Ik zal je nu de verschillende tijden beschrijven die bepalen of de yogī bij het verlaten van deze wereld al dan niet terugkomt.

O du bedste blandt Bhārataer, nu vil Jeg gøre rede for de forskellige tidspunkter, hvor yogīen, når han forlader denne verden, enten vender tilbage eller ikke kommer tilbage.

Betekenisverklaring

Purport

Het maakt zuivere toegewijden van de Allerhoogste Heer, die zich volledig aan Hem hebben overgegeven, niet uit wanneer of hoe ze hun lichaam verlaten. Ze laten alles aan Kṛṣṇa over en gaan zo gelukkig en gemakkelijk terug naar God. Maar zij die geen zuivere toegewijden zijn en zich in plaats daarvan afhankelijk stellen van methoden van zelfrealisatie als karma-yoga, jñāna-yoga en haṭha-yoga, moeten het lichaam op een geschikte tijd verlaten om er zeker van te zijn dat ze niet naar deze wereld van geboorte en dood zullen terugkeren.

FORKLARING: Den Højeste Herres uforfalskede hengivne, der er fuldstændigt overgivne sjæle, er ligeglade med, hvornår eller hvordan de forlader deres kroppe. De overlader alt til Kṛṣṇa og vender således let og lykkeligt tilbage til Guddommen. Men de, der ikke er uforfalskede hengivne, og som i stedet afhænger af åndelige erkendelsesmetoder som karma-yoga, jñāna-yoga og haṭha-yoga, er nødt til at forlade kroppen på et rigtigt tidspunkt for at kunne vide med sikkerhed, om de vender tilbage til denne verden af fødsel og død eller ej.

Wanneer de yogī de perfectie heeft bereikt, kan hij zelf de tijd en de situatie waarop hij de materiële wereld verlaat uitkiezen. Maar als hij niet zo perfect is, hangt zijn succes af van het toevallig heengaan op een bepaald gunstig tijdstip. De gunstige momenten waarop iemand heengaat en niet opnieuw terugkomt, worden in de volgende tekst door de Heer uitgelegd. Volgens Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa verwijst het sanskrietwoord ‘kāla’, dat in dit vers gebruikt wordt, naar de halfgoden die de tijd regeren.

Hvis yogīen er fuldkommen, kan han selv bestemme, hvornår og hvordan han vil forlade denne materielle verden. Men hvis han ikke er så dygtig, afhænger hans fuldendelse af, hvorvidt han tilfældigvis går bort på et passende tidspunkt. De rette tidspunkter at forlade verden på for ikke at vende tilbage forklares af Herren i næste vers. Ifølge Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa refererer sanskritordet kāla, der anvendes her, til tidens herskende guddom.