Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Tekst

Verš

yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha
yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha

Synoniemen

Synonyma

yatra — op welke; kāle — tijd; tu — en; anāvṛttim — geen terugkeer; āvṛttim — terugkeer; ca — ook; eva — zeker; yoginaḥ — verschillende soorten mystici; prayātāḥ — heengegaan zijnd; yānti — bereiken; tam — die; kālam — tijd; vakṣyāmi — Ik zal beschrijven; bharata-ṛṣabha — o beste onder de Bhārata’s.

yatra — za kterého; kāle — času; tu — a; anāvṛttim — žádný návrat; āvṛttim — návrat; ca — také; eva — jistě; yoginaḥ — různé druhy mystiků; prayātāḥ — kteří odešli; yānti — dospějí; tam — ten; kālam — čas; vakṣyāmi — popíši; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bhāratovců.

Vertaling

Překlad

O beste onder de Bhārata’s, Ik zal je nu de verschillende tijden beschrijven die bepalen of de yogī bij het verlaten van deze wereld al dan niet terugkomt.

Ó nejlepší z Bhāratovců, nyní ti popíši různé doby odchodu z tohoto světa, za kterých se yogī buď vrátí, nebo nevrátí.

Betekenisverklaring

Význam

Het maakt zuivere toegewijden van de Allerhoogste Heer, die zich volledig aan Hem hebben overgegeven, niet uit wanneer of hoe ze hun lichaam verlaten. Ze laten alles aan Kṛṣṇa over en gaan zo gelukkig en gemakkelijk terug naar God. Maar zij die geen zuivere toegewijden zijn en zich in plaats daarvan afhankelijk stellen van methoden van zelfrealisatie als karma-yoga, jñāna-yoga en haṭha-yoga, moeten het lichaam op een geschikte tijd verlaten om er zeker van te zijn dat ze niet naar deze wereld van geboorte en dood zullen terugkeren.

Čistí oddaní Nejvyššího Pána, jež jsou zcela odevzdanými dušemi, se nestarají, kdy nebo jakým způsobem opustí své tělo. Nechávají vše na Kṛṣṇovi, a tak se snadno a šťastně vrátí k Bohu. Ti, kdo však čistými oddanými nejsou a závisí na takových metodách duchovní realizace, jako je karma-yoga, jñāna-yoga a haṭha-yoga, musí opustit tělo ve vhodnou dobu, aby si mohli být jisti, zda se vrátí, či nevrátí do světa zrození a smrti.

Wanneer de yogī de perfectie heeft bereikt, kan hij zelf de tijd en de situatie waarop hij de materiële wereld verlaat uitkiezen. Maar als hij niet zo perfect is, hangt zijn succes af van het toevallig heengaan op een bepaald gunstig tijdstip. De gunstige momenten waarop iemand heengaat en niet opnieuw terugkomt, worden in de volgende tekst door de Heer uitgelegd. Volgens Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa verwijst het sanskrietwoord ‘kāla’, dat in dit vers gebruikt wordt, naar de halfgoden die de tijd regeren.

Je-li yogī dokonalý, může si vybrat dobu a situaci, kdy opustí tento hmotný svět. Pokud ale tak pokročilý není, závisí jeho úspěch na tom, zda shodou okolností odejde ve vhodnou chvíli. Vhodné doby pro odchod z tohoto světa, kdy se duše nevrací, Pán popíše v dalším verši. Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa uvádí, že sanskrtské slovo kāla v této sloce poukazuje na božstvo vládnoucí času.