Skip to main content

TEXT 23

ТЕКСТ 23

Tekst

Текст

yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha
ятра ка̄ле тв ана̄вр̣ттим
а̄вр̣ттим чаива йогинах̣
прая̄та̄ я̄нти там ка̄лам
вакш̣я̄ми бхаратарш̣абха

Synoniemen

Дума по дума

yatra — op welke; kāle — tijd; tu — en; anāvṛttim — geen terugkeer; āvṛttim — terugkeer; ca — ook; eva — zeker; yoginaḥ — verschillende soorten mystici; prayātāḥ — heengegaan zijnd; yānti — bereiken; tam — die; kālam — tijd; vakṣyāmi — Ik zal beschrijven; bharata-ṛṣabha — o beste onder de Bhārata’s.

ятра – в което; ка̄ле – време; ту – и; ана̄вр̣ттим – няма завръщане; а̄вр̣ттим – връщане; ча – също; ева – несъмнено; йогинах̣ – различни мистици; прая̄та̄х̣ – след като умрат; я̄нти – постигат; там – това; ка̄лам – време; вакш̣я̄ми – Аз ще опиша; бхарата-р̣ш̣абха – о, най-добър сред потомците на Бха̄рата.

Vertaling

Превод

O beste onder de Bhārata’s, Ik zal je nu de verschillende tijden beschrijven die bepalen of de yogī bij het verlaten van deze wereld al dan niet terugkomt.

О, най-добър сред потомците на Бха̄рата, сега ще ти опиша времето, когато един йогӣ напуска тялото си; от това зависи дали ще се върне обратно в този свят или няма.

Betekenisverklaring

Коментар

Het maakt zuivere toegewijden van de Allerhoogste Heer, die zich volledig aan Hem hebben overgegeven, niet uit wanneer of hoe ze hun lichaam verlaten. Ze laten alles aan Kṛṣṇa over en gaan zo gelukkig en gemakkelijk terug naar God. Maar zij die geen zuivere toegewijden zijn en zich in plaats daarvan afhankelijk stellen van methoden van zelfrealisatie als karma-yoga, jñāna-yoga en haṭha-yoga, moeten het lichaam op een geschikte tijd verlaten om er zeker van te zijn dat ze niet naar deze wereld van geboorte en dood zullen terugkeren.

ПОЯСНЕНИЕ: Чистите предани на Бога, напълно отдадените души, не се интересуват кога и по какъв начин ще напуснат тялото си. Те оставят всичко в ръцете на Кр̣ш̣н̣а и така, лесно и щастливо, се връщат при него. Но ония, които не са чисти предани и зависят от други методи за духовно осъзнаване, като карма йога, гя̄на йога и хат̣ха йога, трябва да напуснат тялото си в подходящо време и от това зависи дали ще се завърнат, или не в този свят на раждане и смърт.

Wanneer de yogī de perfectie heeft bereikt, kan hij zelf de tijd en de situatie waarop hij de materiële wereld verlaat uitkiezen. Maar als hij niet zo perfect is, hangt zijn succes af van het toevallig heengaan op een bepaald gunstig tijdstip. De gunstige momenten waarop iemand heengaat en niet opnieuw terugkomt, worden in de volgende tekst door de Heer uitgelegd. Volgens Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa verwijst het sanskrietwoord ‘kāla’, dat in dit vers gebruikt wordt, naar de halfgoden die de tijd regeren.

Ако един йогӣ е съвършен, той е в състояние да избере времето и мястото за напускане на материалния свят. Но ако не е толкова опитен, успехът му зависи от това по случайност да умре в благоприятен момент. Господ описва в следващия стих кои са благоприятните моменти за напускане на тялото. Според А̄ча̄ря Баладева Видя̄бхӯш̣ан̣а санскритската дума ка̄ла, употребена тук, се отнася до полубога, контролиращ времето.