Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Tekst

Tekstas

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama

Synoniemen

Synonyms

avyaktaḥ — ongemanifesteerd; akṣaraḥ — onvernietigbaar; iti — aldus; uktaḥ — wordt gezegd; tam — dat; āhuḥ — staat bekend; paramām — het ultieme; gatim — bestemming; yam — die; prāpya — bereikend; na — nooit; nivartante — komen terug; tat — dat; dhāma — verblijfplaats; paramam — allerhoogste; mama — Mijn.

avyaktaḥ — neišreikšta; akṣaraḥ — nenykstanti; iti — taip; uktaḥ — sakoma; tam — ta; āhuḥ — vadinama; paramām — aukščiausiu; gatim — tikslu; yam — kurį; prāpya — pasiekę; na — niekada; nivartante — sugrįžta atgal; tat — ta; dhāma — buveinė; paramam — aukščiausia; mama — Mano.

Vertaling

Translation

Wat vedāntisten beschrijven als ongemanifesteerd en onvernietigbaar, wat bekendstaat als de allerhoogste bestemming, de plaats waarvan men, na haar bereikt te hebben, nooit meer terugkeert, dat is Mijn allerhoogste woning.

Tai, ką vedāntistai apibūdina kaip neišreikštą ir nenykstantį, kas vadinama aukščiausiuoju tikslu, kurį pasiekus niekada negrįžtama atgalios, yra Mano aukščiausioji buveinė.

Betekenisverklaring

Purport

In de Brahma-saṁhitā wordt de allerhoogste woning van de Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, beschreven als cintāmaṇi-dhāma, een plaats waar alle verlangens vervuld worden. Deze allerhoogste woning van Heer Kṛṣṇa, die bekendstaat als Goloka Vṛndāvana, staat vol met paleizen gemaakt van cintāmaṇi-steen. Er zijn ook bomen die ‘wensbomen’ worden genoemd en die op verzoek alle mogelijke voedselsoorten geven; ook zijn er koeien, die bekendstaan als surabhi-koeien en die een oneindige hoeveelheid melk kunnen geven. In deze woning wordt de Heer door honderdduizenden geluksgodinnen (Lakṣmī’s) gediend. Hij wordt Govinda genoemd en Hij is de oorspronkelijke Heer en de oorzaak van alle oorzaken. De Heer speelt gewoonlijk op Zijn fluit (veṇuṁ kvaṇantam). Zijn transcendentale gedaante is de aantrekkelijkste van alle werelden; Zijn ogen zijn als de bloembladen van een lotus en de kleur van Zijn lichaam is als de kleur van wolken. Hij is zo aantrekkelijk dat Zijn schoonheid die van duizenden Cupido’s overtreft. Hij draagt saffraangele kleren, Hij heeft een bloemenkrans om Zijn nek en een pauwenveer in Zijn haar.

In de Bhagavad-gītā geeft Heer Kṛṣṇa enkel een kleine indicatie van Zijn persoonlijke woning, Goloka Vṛndāvana, de hoogste planeet in het spirituele koninkrijk; de Brahma-saṁhitā geeft een levendige beschrijving. In de Vedische literatuur wordt gesteld dat er niets hogers is dan de woning van de Allerhoogste Godheid en dat die woning de uiteindelijke bestemming is (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ — Kaṭha Upaniṣad 1.3.11). Wanneer iemand die bereikt, keert hij nooit meer terug naar de materiële wereld.

De allerhoogste woning van Kṛṣṇa en Kṛṣṇa Zelf verschillen niet van elkaar, omdat ze kwalitatief īīn zijn. Het Vṛndāvana op deze aarde, dat 145 kilometer ten zuidoosten van Delhi ligt, is een replica van dat allerhoogste Goloka Vṛṇdāvana in de spirituele hemel. Toen Kṛṣṇa op deze aarde neerdaalde, vermaakte Hij zich in dat specifieke gebied dat bekendstaat als Vṛndāvana en dat zo’n 220 vierkante kilometer van het Indiase district Mathurā beslaat.

KOMENTARAS: Dievo Asmens Kṛṣṇos aukščiausiąją buveinę „Brahma- saṁhitā“ vadina cintāmaṇi-dhāma – šalis, kur išsipildo visi troškimai. Aukščiausia Viešpaties Kṛṣṇos buveinė vadinama Goloka Vṛndāvana; joje daugybė rūmų, pastatytų iš filosofinio akmens. Ten auga vadinamieji „troškimų medžiai“, kurie paliepus patiekia kokių tik nori valgių, ganosi surabhi karvės, duodančios pieną neribotais kiekiais. Toje buveinėje Viešpačiui tarnauja šimtai tūkstančių sėkmės deivių (Lakṣmī), o vadinasi Jis – Govinda, pirmapradis Viešpats ir visų priežasčių priežastis. Viešpats meistriškai groja Savo fleita (veṇuṁ kvaṇantam). Jo transcendentinė išvaizda – pati patraukliausia visuose pasauliuose: akys primena lotoso žiedlapius, o kūno spalva kaip debesies. Jis toks žavus, kad Savo grožiu nustelbia tūkstančius Kupidonų. Jis dėvi šafrano rūbą, Jo kaklą puošia girlianda, o į plaukus įsegta povo plunksna. „Bhagavad-gītoje“ Viešpats Kṛṣṇa tik užsimena apie Savo asmenišką buveinę – Goloka Vṛndāvaną, pačią aukščiausią dvasinės karalystės planetą. Vaizdingas jos aprašymas pateiktas „Brahma- saṁhitoje“. Vedų raštai („Kaṭha Upaniṣada“ 1.3.11) teigia, kad nėra nieko aukščiau už tą Aukščiausiojo Viešpaties buveinę ir kad ji – galutinis tikslas (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). Kas jį pasiekia, niekada negrįžta į materialųjį pasaulį. Pats Kṛṣṇa ir Jo aukščiausioji buveinė nesiskiria; kokybės prasme jie tapatūs. Mūsų planetoje, šimtą keturiasdešimt kilometrų į pietryčius nuo Delio, plyti Vṛndāvana – tikslus aukščiausios dvasinio dangaus planetos Goloka Vṛndāvanos atspindys. Nužengęs į mūsų planetą, Kṛṣṇa pramogavo būtent toje Žemės vietoje, kuri vadinasi Vṛndāvana. Ji išsidriekusi maždaug du šimtai penkiolikos kvadratinių kilometrų plote Mathuros rajone, Indijoje.