Skip to main content

TEXT 21

第21節

Tekst

テキスト

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
アヰヤクト 'クシャラ イタy ウクタs
タン アhウハ パラママ ガテエン
ヤマ プラピャ ナ ニワルタンテ
タダ ダマ パラママ ママ

Synoniemen

Synonyms

avyaktaḥ — ongemanifesteerd; akṣaraḥ — onvernietigbaar; iti — aldus; uktaḥ — wordt gezegd; tam — dat; āhuḥ — staat bekend; paramām — het ultieme; gatim — bestemming; yam — die; prāpya — bereikend; na — nooit; nivartante — komen terug; tat — dat; dhāma — verblijfplaats; paramam — allerhoogste; mama — Mijn.

avyaktaḥ —非顕現; akṣaraḥ — 完全完璧; iti —そして;uktaḥ — ~と言われる; tam — それ; āhuḥ — ~と知られている; paramām — 究極の; gatim — 目的地; yam — それ; prāpya — 得て; na — 決して~ない; nivartante — 戻って来る; tat — それ;dhāma — ?; paramam — 至上の; mama — 私の

Vertaling

Translation

Wat vedāntisten beschrijven als ongemanifesteerd en onvernietigbaar, wat bekendstaat als de allerhoogste bestemming, de plaats waarvan men, na haar bereikt te hebben, nooit meer terugkeert, dat is Mijn allerhoogste woning.

ヴェーダーンタの学者たちが、非顕現、完全主義と称す最高目的地、そこに到達した者は決して物質界に戻らない、そここそ私の至高郷である。

Betekenisverklaring

Purport

In de Brahma-saṁhitā wordt de allerhoogste woning van de Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, beschreven als cintāmaṇi-dhāma, een plaats waar alle verlangens vervuld worden. Deze allerhoogste woning van Heer Kṛṣṇa, die bekendstaat als Goloka Vṛndāvana, staat vol met paleizen gemaakt van cintāmaṇi-steen. Er zijn ook bomen die ‘wensbomen’ worden genoemd en die op verzoek alle mogelijke voedselsoorten geven; ook zijn er koeien, die bekendstaan als surabhi-koeien en die een oneindige hoeveelheid melk kunnen geven. In deze woning wordt de Heer door honderdduizenden geluksgodinnen (Lakṣmī’s) gediend. Hij wordt Govinda genoemd en Hij is de oorspronkelijke Heer en de oorzaak van alle oorzaken. De Heer speelt gewoonlijk op Zijn fluit (veṇuṁ kvaṇantam). Zijn transcendentale gedaante is de aantrekkelijkste van alle werelden; Zijn ogen zijn als de bloembladen van een lotus en de kleur van Zijn lichaam is als de kleur van wolken. Hij is zo aantrekkelijk dat Zijn schoonheid die van duizenden Cupido’s overtreft. Hij draagt saffraangele kleren, Hij heeft een bloemenkrans om Zijn nek en een pauwenveer in Zijn haar.

In de Bhagavad-gītā geeft Heer Kṛṣṇa enkel een kleine indicatie van Zijn persoonlijke woning, Goloka Vṛndāvana, de hoogste planeet in het spirituele koninkrijk; de Brahma-saṁhitā geeft een levendige beschrijving. In de Vedische literatuur wordt gesteld dat er niets hogers is dan de woning van de Allerhoogste Godheid en dat die woning de uiteindelijke bestemming is (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ — Kaṭha Upaniṣad 1.3.11). Wanneer iemand die bereikt, keert hij nooit meer terug naar de materiële wereld.

De allerhoogste woning van Kṛṣṇa en Kṛṣṇa Zelf verschillen niet van elkaar, omdat ze kwalitatief īīn zijn. Het Vṛndāvana op deze aarde, dat 145 kilometer ten zuidoosten van Delhi ligt, is een replica van dat allerhoogste Goloka Vṛṇdāvana in de spirituele hemel. Toen Kṛṣṇa op deze aarde neerdaalde, vermaakte Hij zich in dat specifieke gebied dat bekendstaat als Vṛndāvana en dat zo’n 220 vierkante kilometer van het Indiase district Mathurā beslaat.

バガヴァーン、クリシュナの至高郷は、『ブラフマ・サムヒター』のなかで“チンターマナ・ダーマ”と説明してある。これはすべての望みが叶う場所という意味である。主クリシュナの至高郷は、ゴーローカ・ヴリンダーヴァンと呼ばれていて、そこには試金石でできた宮殿が無数に建っている。また“希望樹”という木々があって、どんなタイプの食物でも住民に供給してくれる。それから“スピラ”という牝牛たちがいて、無限にミルクを供給してくれる。この郷では主は何千人もの幸運の女神たちに奉仕されていらっしゃる。ここで主はゴーヴィンダと呼ばれている。最高主、全原因の大原因という意味だ。彼はいつも彼のフルートをお吹きになる(ヴェーヌム・クヴァナンタム)。彼の超越的姿は全世界で最も魅惑的である。彼の目はまるで蓮華の花弁。彼の肌は雲の色のよう。彼はとても魅力的で、その美しさにはキューピッドが数千人集まっても及ばぬ程である。サフラン色の衣をまとい、頸に花輪をかけ、髪には孔雀の羽をつけている。『バガヴァッド・ギーター』には、主クリシュナはご自分の郷、ゴーローカ・ヴリンダーヴァンについてほんの僅かなヒントしか与えておられないが、そこは精神界の中でも最高至上の惑星なのだ。その惑星については、『ブラフマ・サムヒター』が実に活々と描写している。ヴェーダ文典(『カタ・ウパニシャッド』一・三・十一)でも「バガヴァーンの郷こそ無上のところであり、この郷こそ究極の目的地である」と言明している。そこへ到達した人は、決して再び物質界へ戻ることはない。クリシュナの至高郷とクリシュナのご自身は質において不異である。地球上の、デリーから九十マイル先にあるヴリンダーヴァンは、精神界にある至上ゴーローカ・ヴリンダーヴァンの模写である。クリシュナが地球上に降誕された時、インドのマトゥラー州の八十四平方マイルをなすヴリンダーヴァンと呼ばれるところで遊戯なさったのだ。