Skip to main content

TEXT 24

第24節

Tekst

テキスト

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati
yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati

Synoniemen

Synonyms

yaḥ — iemand die; antaḥ-sukhaḥ — innerlijk gelukkig; antaḥ-ārāmaḥ — innerlijk actief genietend; tathā — en ook; antaḥ-jyotiḥ — naar binnen gericht; eva — zeker; yaḥ — wie dan ook; saḥ — hij; yogī — een mysticus; brahma-nirvāṇam — bevrijding in het Allerhoogste; brahma-bhūtaḥ — zelfgerealiseerd zijn; adhigacchati — bereikt.

yaḥ — (~である)人; antaḥ-sukhaḥ — 内から幸福な;antaḥ-ārāmaḥ — 内で活発に楽しむ; tathā — ~に加えて;antaḥ-jyotiḥ — 内に目的を持った; eva —確かに; yaḥ — だれでも; saḥ — 彼は; yogī — 神秘家; brahma-nirvāṇam — 至上者の中での解放; brahma-bhūtaḥ — 自己を悟って; adhigacchati — 達する

Vertaling

Translation

Wie innerlijk gelukkig en actief is, wie vreugde ervaart in zichzelf en een innerlijk doel heeft, is werkelijk de volmaakte mysticus. Hij vindt bevrijding in de Allerhoogste en uiteindelijk bereikt hij de Allerhoogste.

完全なるヨーギーは内なる幸福を味わい、内なる世界で活動し、喜び楽しむ。内に興味を持つその人こそ解脱を得、最高の境地に達する。

Betekenisverklaring

Purport

Als iemand niet in staat is in zichzelf geluk te ervaren, hoe zal hij de externe bezigheden voor het krijgen van oppervlakkig geluk dan kunnen opgeven? Een bevrijd persoon heeft werkelijke gelukservaringen. Hij kan daarom overal neerzitten en van binnenin de activiteiten van het leven ervaren. Zo’n bevrijd persoon verlangt niet langer naar extern, materieel geluk. Deze toestand wordt brahma-bhūta genoemd en wanneer iemand die toestand bereikt, kan hij er zeker van zijn dat hij terug zal gaan naar God, terug naar huis.

自己の内奥からわき出てくる幸福を得るための仕事―――いわゆる世俗の活動をやめることはできない。だが解脱を得た人は自分の胸の中に、無尽蔵の喜びの泉を持っている。したがって彼は、どんな場所にでも静に座して、内なる生命の動きを楽しむことができる。このような解脱者、自由人は、もう決して外界の物質的幸福に関心を持たない。この境地を“ブラフマ・ブータ”と称している。この境地に達すると、人は確実に神の家に帰るのである。