Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Tekst

Tekst

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati
yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati

Synoniemen

Synonyms

yaḥ — iemand die; antaḥ-sukhaḥ — innerlijk gelukkig; antaḥ-ārāmaḥ — innerlijk actief genietend; tathā — en ook; antaḥ-jyotiḥ — naar binnen gericht; eva — zeker; yaḥ — wie dan ook; saḥ — hij; yogī — een mysticus; brahma-nirvāṇam — bevrijding in het Allerhoogste; brahma-bhūtaḥ — zelfgerealiseerd zijn; adhigacchati — bereikt.

yaḥ — see, kes; antaḥ-sukhaḥ — sisemiselt õnnelik; antaḥ-ārāmaḥ — aktiivselt sisemiselt nautides; tathā — samamoodi nagu; antaḥ-jyotiḥ — sisemise eesmärgi poole suundudes; eva — kindlasti; yaḥ — igaüks; saḥ — tema; yogī — müstik; brahma-nirvāṇam — vabanemine Kõigekõrgemas; brahma- bhūtaḥ — olles jõudnud eneseteadvustamiseni; adhigacchati — saavutab.

Vertaling

Translation

Wie innerlijk gelukkig en actief is, wie vreugde ervaart in zichzelf en een innerlijk doel heeft, is werkelijk de volmaakte mysticus. Hij vindt bevrijding in de Allerhoogste en uiteindelijk bereikt hij de Allerhoogste.

See, kes kogeb õnne eneses, kes on aktiivne ja rõõmustab sisemuses ning kelle eesmärk on sissepoole suunatud, on tegelikult täiuslik müstik. Kuna ta on täielikult teadvustanud Kõigekõrgemat, asub ta vabanemise tasandil ning lõpptulemusena jõuab ta Kõigekõrgemani.

Betekenisverklaring

Purport

Als iemand niet in staat is in zichzelf geluk te ervaren, hoe zal hij de externe bezigheden voor het krijgen van oppervlakkig geluk dan kunnen opgeven? Een bevrijd persoon heeft werkelijke gelukservaringen. Hij kan daarom overal neerzitten en van binnenin de activiteiten van het leven ervaren. Zo’n bevrijd persoon verlangt niet langer naar extern, materieel geluk. Deze toestand wordt brahma-bhūta genoemd en wanneer iemand die toestand bereikt, kan hij er zeker van zijn dat hij terug zal gaan naar God, terug naar huis.

Kuidas saab see, kes ei ole võimeline leidma õnne sisemuses, loobuda väljapoole suunatud tegevustest, mille abil püütakse jõuda välise õnneni? Vabanenud isiksus kogeb tõepoolest õnne. Seepärast võib ta istuda vaikselt ükskõik millises paigas ja nautida elutegevust iseeneses. Selline vabanenud isiksus ei ihalda enam välist materiaalset õnne. Sellist tasandit nimetatakse brahma-bhūtaks, milleni jõudes võib elusolend olla kindel, et ta jõuab tagasi koju, Jumala juurde.