Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Tekst

Verš

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati
yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati

Synoniemen

Synonyma

yaḥ — iemand die; antaḥ-sukhaḥ — innerlijk gelukkig; antaḥ-ārāmaḥ — innerlijk actief genietend; tathā — en ook; antaḥ-jyotiḥ — naar binnen gericht; eva — zeker; yaḥ — wie dan ook; saḥ — hij; yogī — een mysticus; brahma-nirvāṇam — bevrijding in het Allerhoogste; brahma-bhūtaḥ — zelfgerealiseerd zijn; adhigacchati — bereikt.

yaḥ — ten, kdo; antaḥ-sukhaḥ — šťastný ve svém nitru; antaḥ-ārāmaḥ — činný a radující se v nitru; tathā — také; antaḥ-jyotiḥ — zaměřený do nitra; eva — jistě; yaḥ — kdokoliv; saḥ — on; yogī — mystik; brahma-nirvāṇam — osvobození na úrovni Nejvyššího; brahma-bhūtaḥ — když zná sám sebe; adhigacchati — dosahuje.

Vertaling

Překlad

Wie innerlijk gelukkig en actief is, wie vreugde ervaart in zichzelf en een innerlijk doel heeft, is werkelijk de volmaakte mysticus. Hij vindt bevrijding in de Allerhoogste en uiteindelijk bereikt hij de Allerhoogste.

Ten, kdo nalézá štěstí ve svém nitru, je činný a raduje se sám v sobě a jehož cíl spočívá uvnitř, je dokonalý mystik. Je osvobozený na úrovni Nejvyššího a nakonec Nejvyššího také dosahuje.

Betekenisverklaring

Význam

Als iemand niet in staat is in zichzelf geluk te ervaren, hoe zal hij de externe bezigheden voor het krijgen van oppervlakkig geluk dan kunnen opgeven? Een bevrijd persoon heeft werkelijke gelukservaringen. Hij kan daarom overal neerzitten en van binnenin de activiteiten van het leven ervaren. Zo’n bevrijd persoon verlangt niet langer naar extern, materieel geluk. Deze toestand wordt brahma-bhūta genoemd en wanneer iemand die toestand bereikt, kan hij er zeker van zijn dat hij terug zal gaan naar God, terug naar huis.

Jak by mohl někdo zanechat vnějších činností zaměřených na dosažení povrchního štěstí, jestliže není schopen vychutnávat štěstí ve svém nitru? Ten, kdo je osvobozený, štěstí opravdu prožívá. Může proto kdekoliv v tichosti usednout a radovat se ze života ve vlastním nitru; již netouží po vnějším, hmotném štěstí. Tento stav se nazývá brahma-bhūta—po jeho dosažení si může být živá bytost jista tím, že se vrátí k Bohu, zpátky domů.