Skip to main content

TEXT 29

第29節

Tekst

テキスト

apāne juhvati prāṇaṁ
prāṇe ’pānaṁ tathāpare
prāṇāpāna-gatī ruddhvā
prāṇāyāma-parāyaṇāḥ
apare niyatāhārāḥ
prāṇān prāṇeṣu juhvati
apāne juhvati prāṇaṁ
prāṇe ’pānaṁ tathāpare
prāṇāpāna-gatī ruddhvā
prāṇāyāma-parāyaṇāḥ
apare niyatāhārāḥ
prāṇān prāṇeṣu juhvati

Synoniemen

Synonyms

apāne — in de lucht die omlaag werkt; juhvati — offeren; prāṇam — de lucht die naar buiten werkt; prāṇe — in de lucht die naar buiten gaat; apānam — de lucht die omlaag gaat; tathā — en ook; apare — anderen; prāṇa — van de lucht die naar buiten gaat; apāna — en de lucht die omlaaggaat; gatī — de beweging; ruddhvā — tegenhoudend; prāṇa-āyāma — een toestand van diepe meditatie die teweeg is gebracht door het stoppen van de ademhaling; parāyaṇāḥ — daartoe geneigd; apare — anderen; niyata — door beheerst te hebben; āhārāḥ — eten; prāṇān — de uitgaande lucht; prāṇeṣu — in de uitgaande lucht; juhvati — offeren.

apāne — 下へ向かう気の中に; juhvati —捧げる;prāṇam —外へ向かう気; prāṇe — 外へ流れる気の中に; apānam —下方へ流れる気; tathā —同様に; apare —他の者は; prāṇa —外に流れる;apāna — そして下方へ流れる気; gatī —動きruddhvā —止めて; prāṇa-āyāma —全ての呼吸を止めることによって達する恍惚境; parāyaṇāḥ — そのような傾向がある; apare —他の者は; niyata —抑制して; āhārāḥ —食べること; prāṇān—外へ向かう気; prāṇeṣu — 外へ向かう気の中に; juhvati —供儀を行う

Vertaling

Translation

Weer anderen, die zich aangetrokken voelen tot de methode waarmee de adem kan worden beheerst om zo in een toestand van diepe meditatie te blijven, offeren de uitgaande beweging van de lucht in de binnengaande en de ingeademde lucht in de uitgeademde. Wanneer ze op die manier de ademhaling volledig stoppen, blijven ze uiteindelijk in een toestand van diepe meditatie. Anderen, die zich beperken in hun eten, offeren de uitgeademde lucht in die lucht zelf als een offergave.

また恍惚境に入るため呼吸を抑止する者たちさえいる 呼気を止めて吸気に入れて中和しついに呼吸を全く止めて恍惚境に入るまた食を削ぎ呼気にささげて供物とする者もいる

Betekenisverklaring

Purport

Deze yogamethode om de adem te beheersen wordt prāṇāyāma genoemd en in het begin wordt het binnen het haṭha-yoga-systeem beoefend door verschillende zithoudingen aan te nemen. Al deze oefeningen worden aangeraden voor het beheersen van de zintuigen om vooruitgang te maken in spirituele bewustwording. Deze beoefening houdt in dat men de soorten lucht in het lichaam beheerst om op die manier hun stroomrichtingen om te draaien. De apāna-lucht gaat neerwaarts en de prāṇa-lucht opwaarts. De prāṇāyāma-yogī oefent het ademhalen in de tegengestelde richting, totdat de stromingen geneutraliseerd zijn in pūraka, evenwicht. Het offeren van de uitgeademde lucht in de ingeademde lucht word recaka genoemd. Wanneer de twee luchtstromen volledig gestopt zijn, spreekt men van kumbhaka-yoga. Door kumbhaka-yoga te beoefenen kan men zijn levensduur verlengen om perfectie te bereiken in spirituele bewustwording. De intelligente yogī is geïnteresseerd in het bereiken van perfectie in īīn leven, zonder te wachten op een volgende. Door kumbhaka-yoga te beoefenen, verlengen de yogī’s hun levensduur met vele, vele jaren.

Maar een Kṛṣṇa-bewust persoon beheerst vanzelf zijn zintuigen, omdat hij altijd bezig is met transcendentale liefdedienst aan de Heer. Zijn zintuigen, die altijd bezig zijn met het dienen van Kṛṣṇa, krijgen geen kans om met iets anders bezig te zijn. Aan het eind van zijn leven wordt hij daarom natuurlijkerwijs overgebracht naar het transcendentale niveau van Heer Kṛṣṇa; daarom doet hij geen moeite om zijn levensduur te verlengen. De Bhagavad-gītā (14.26) stelt dat hij onmiddellijk verheven wordt tot het niveau van bevrijding:

 呼吸をコントロールするヨーガ法は、プラーナーヤーマと呼ばれています。これは、はじめに、ハタ・ヨーガで座法や姿勢の修練をすることになっています。これらはすべて、精神的理解を深めるために肉体感覚を制御するための方法です。これには、体内で逆方向に流れている気流を同時に進ませる、という修練も含まれています。アパーナ気は下方に向かって進み、プラーナ気は上方に向かいます。プラーナーヤーマを修行する人は、この逆行する気流が中和して平衡状態になるように練習します。同様にして、呼気が吸気に捧げられた場合、これをレーチャカと言います。呼気と吸気が完全に止まった場合、これをクンバカ・ヨーガと言います。このクンバカ・ヨーガを修するヨーギーは、肉体的寿命を延ばすことができ、悟りを完成するための助けとすることができます。知性のあるヨーギーは、この生涯において完成するのを望みます。そしてこのクンバカ・ヨーガの修練で寿命を延ばすのです。しかしクリシュナ意識の人は、常に至上主と聖愛の交流がありますから、自然に感覚の抑制ができています。彼の感覚は、いつもクリシュナに仕えていますので、他の方面に反れるひまがありません。ゆえに生涯を終える時は、当然のこととして主クリシュナの至福の国へと移っていきます。ですから彼はこの世での寿命を延ばそうなどとは思いません。彼は即座に解脱します。自由自在の境地に入ります。これは、バガヴァッド・ギーターで言われている通りです。

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

‘Wie bezig is met onvermengde devotionele dienst aan de Heer, ontstijgt de hoedanigheden van de materiële natuur en wordt onmiddellijk verheven tot het spirituele niveau.’

Een Kṛṣṇa-bewust persoon begint op het transcendentale niveau en hij bevindt zich voortdurend in dat bewustzijn. Hij valt daarom niet terug en uiteindelijk gaat hij zonder uitstel de woonplaats van de Heer binnen.

Het beoefenen van zelfbeheersing door te minderen met eten vindt vanzelf plaats wanneer men uitsluitend kṛṣṇa-prasāda eet, voedsel dat eerst aan de Heer is geofferd. Minder eten is zeer behulpzaam bij het beheersen van de zintuigen. Zonder het beheersen van de zintuigen is het onmogelijk om los te komen uit de materiële verstrikking.

 「主への純粋な献身奉仕に従事する者は、物質自然の性質(グナ)を脱け出て、即座に精神的な境地へと高められる。」クリシュナ意識の人は、はじめから二元相対を超えた場所にいて、始終一貫その意識にしたっているのだから、下へ落ちる、堕落する、ということはあり得ない。そして、最期には、ためらいな主の楽邦(さと)に帰入する。減食修行についても、クリシュナ・プラサーダム(主に備えた食物のお下がり)だけを食べることにすれば、自動的にできる。減食法は、感覚の抑制に大そう役に立つ。感覚の抑制なしには、この物質世界のわなからのがれることはできないのである。