Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Tekst

Verš

apāne juhvati prāṇaṁ
prāṇe ’pānaṁ tathāpare
prāṇāpāna-gatī ruddhvā
prāṇāyāma-parāyaṇāḥ
apare niyatāhārāḥ
prāṇān prāṇeṣu juhvati
apāne juhvati prāṇaṁ
prāṇe ’pānaṁ tathāpare
prāṇāpāna-gatī ruddhvā
prāṇāyāma-parāyaṇāḥ
apare niyatāhārāḥ
prāṇān prāṇeṣu juhvati

Synoniemen

Synonyma

apāne — in de lucht die omlaag werkt; juhvati — offeren; prāṇam — de lucht die naar buiten werkt; prāṇe — in de lucht die naar buiten gaat; apānam — de lucht die omlaag gaat; tathā — en ook; apare — anderen; prāṇa — van de lucht die naar buiten gaat; apāna — en de lucht die omlaaggaat; gatī — de beweging; ruddhvā — tegenhoudend; prāṇa-āyāma — een toestand van diepe meditatie die teweeg is gebracht door het stoppen van de ademhaling; parāyaṇāḥ — daartoe geneigd; apare — anderen; niyata — door beheerst te hebben; āhārāḥ — eten; prāṇān — de uitgaande lucht; prāṇeṣu — in de uitgaande lucht; juhvati — offeren.

apāne — do vzduchu, který působí směrem dolů; juhvati — obětují; prāṇam — vzduch, který působí směrem ven; prāṇe — do vzduchu, který směřuje ven; apānam — vzduch, který směřuje dolů; tathā — jakož i; apare — jiní; prāṇa — vzduchu, který směřuje ven; apāna — a vzduchu, který směřuje dolů; gatī — pohyb; ruddhvā — zastavující; prāṇa-āyāma — tranz vyvolaný úplným zastavením dýchání; parāyaṇāḥ — s takovými sklony; apare — jiní; niyata — ovládající; āhārāḥ — přijímání potravy; prāṇān — vycházející vzduch; prāṇeṣu — do vycházejícího vzduchu; juhvati — obětují.

Vertaling

Překlad

Weer anderen, die zich aangetrokken voelen tot de methode waarmee de adem kan worden beheerst om zo in een toestand van diepe meditatie te blijven, offeren de uitgaande beweging van de lucht in de binnengaande en de ingeademde lucht in de uitgeademde. Wanneer ze op die manier de ademhaling volledig stoppen, blijven ze uiteindelijk in een toestand van diepe meditatie. Anderen, die zich beperken in hun eten, offeren de uitgeademde lucht in die lucht zelf als een offergave.

Další, kteří tíhnou k procesu zastavení dechu, aby mohli setrvávat v tranzu, obětují pohyb vycházejícího dechu do vcházejícího a vcházejícího dechu do vycházejícího, a tak nakonec zůstanou v tranzu poté, co zastavili veškeré dýchání. Jiní přestávají jíst a obětují vycházející dech do něho samotného.

Betekenisverklaring

Význam

Deze yogamethode om de adem te beheersen wordt prāṇāyāma genoemd en in het begin wordt het binnen het haṭha-yoga-systeem beoefend door verschillende zithoudingen aan te nemen. Al deze oefeningen worden aangeraden voor het beheersen van de zintuigen om vooruitgang te maken in spirituele bewustwording. Deze beoefening houdt in dat men de soorten lucht in het lichaam beheerst om op die manier hun stroomrichtingen om te draaien. De apāna-lucht gaat neerwaarts en de prāṇa-lucht opwaarts. De prāṇāyāma-yogī oefent het ademhalen in de tegengestelde richting, totdat de stromingen geneutraliseerd zijn in pūraka, evenwicht. Het offeren van de uitgeademde lucht in de ingeademde lucht word recaka genoemd. Wanneer de twee luchtstromen volledig gestopt zijn, spreekt men van kumbhaka-yoga. Door kumbhaka-yoga te beoefenen kan men zijn levensduur verlengen om perfectie te bereiken in spirituele bewustwording. De intelligente yogī is geïnteresseerd in het bereiken van perfectie in īīn leven, zonder te wachten op een volgende. Door kumbhaka-yoga te beoefenen, verlengen de yogī’s hun levensduur met vele, vele jaren.

Maar een Kṛṣṇa-bewust persoon beheerst vanzelf zijn zintuigen, omdat hij altijd bezig is met transcendentale liefdedienst aan de Heer. Zijn zintuigen, die altijd bezig zijn met het dienen van Kṛṣṇa, krijgen geen kans om met iets anders bezig te zijn. Aan het eind van zijn leven wordt hij daarom natuurlijkerwijs overgebracht naar het transcendentale niveau van Heer Kṛṣṇa; daarom doet hij geen moeite om zijn levensduur te verlengen. De Bhagavad-gītā (14.26) stelt dat hij onmiddellijk verheven wordt tot het niveau van bevrijding:

Tento jógový systém určený k ovládnutí dýchání se nazývá prāṇāyāma a na počátku se praktikuje v systému haṭha-yogy pomocí různých sedů. Všechny tyto procesy jsou doporučeny pro ovládání smyslů a následný pokrok v duchovní realizaci. Tento postup vyžaduje ovládání vzduchů v těle s cílem obrátit směr jejich proudění. Vzduch apāna směřuje dolů a vzduch prāṇa nahoru. Prāṇāyāma-yogī cvičí opačný způsob dýchání, až se proudy vzduchu neutralizují ve stavu rovnováhy (pūraka). Obětovat výdech do vdechu se nazývá recaka. Když je proudění obou vzduchů zcela zastaveno, nazývá se to kumbhaka-yoga. Pomocí ní si člověk může prodloužit život, aby dosáhl dokonalosti v duchovní realizaci. Inteligentní yogī chce dosáhnout dokonalosti v jednom životě a nečekat na další — a kumbhaka-yogou si yogīni prodlužují život o mnoho let. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, však neustále prokazuje transcendentální láskyplnou službu Pánu, a tím smysly ovládá automaticky. Jelikož jsou vždy zaměstnané službou Kṛṣṇovi, nemají příležitost zabývat se něčím jiným. Nakonec se tedy oddaný přirozeně přemístí na transcendentální úroveň existence Pána Kṛṣṇy, a proto se před tím nijak nepokouší prodloužit si život. V Bhagavad-gītě (14.26) stojí, že je okamžitě pozvednut na úroveň osvobození:

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

‘Wie bezig is met onvermengde devotionele dienst aan de Heer, ontstijgt de hoedanigheden van de materiële natuur en wordt onmiddellijk verheven tot het spirituele niveau.’

Een Kṛṣṇa-bewust persoon begint op het transcendentale niveau en hij bevindt zich voortdurend in dat bewustzijn. Hij valt daarom niet terug en uiteindelijk gaat hij zonder uitstel de woonplaats van de Heer binnen.

Het beoefenen van zelfbeheersing door te minderen met eten vindt vanzelf plaats wanneer men uitsluitend kṛṣṇa-prasāda eet, voedsel dat eerst aan de Heer is geofferd. Minder eten is zeer behulpzaam bij het beheersen van de zintuigen. Zonder het beheersen van de zintuigen is het onmogelijk om los te komen uit de materiële verstrikking.

“Ten, kdo se zaměstnává ryzí oddanou službou Pánu, překonává kvality hmotné přírody a okamžitě dosahuje duchovní úrovně.” Osoba vědomá si Kṛṣṇy jedná již od počátku na transcendentální úrovni a v tomto stavu vědomí setrvává. Proto nepoklesne a nakonec se neprodleně přemístí do Pánova sídla. K omezování jídla dochází přirozeně, když se jí pouze kṛṣṇa-prasādam neboli potrava, která je nejprve nabídnuta Pánu. Méně jíst je velice prospěšné pro ovládání smyslů, bez něhož se nelze vyprostit z hmotného zapletení.