Skip to main content

Bg 3.32

제32절

Tekst

원문

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ
예 뜨베딷 아뱌수얀또 ye tv etad abhyasūyanto
나누띠쉬탄띠 메 마땀 nānutiṣṭhanti me matam
사르바-갸나-빔우담스 딴 sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
빋디 나쉬딴 아쩨따사하 viddhi naṣṭān acetasaḥ

Synoniemen

동의어

ye — diegenen; tu — echter; etat — dit; abhyasūyantaḥ — uit kwaadwilligheid; na — niet; anutiṣṭhanti — voortdurend verrichten; me — Mijn; matam — voorschrift; sarva-jñāna — in allerlei soorten kennis; vi-mūḍhān — volkomen misleid; tān — zij zijn; viddhi — weet goed; naṣṭān — volledig verwoest; acetasaḥ — zonder Kṛṣṇa-bewustzijn.

예: 하는 자, 뚜: 그러나, 에땃: 이것, 아뱌수얀따하: 시기해서, 나: 하지 않다, 아누띠쉬탄띠: 정규적으로 수행하다, 메: 나의, 마땀: 명령, 사르바-갸나: 모든 종류의 지식에서, 빔우단: 완전히 속게 되는, 딴: 그들은, 빋디: 그것을 잘 알다, 나쉬딴: 모두 파괴된, 아쩨따사하: 끄리쉬나 의식 없이.

Vertaling

번역

Maar zij die dit onderricht uit kwaadwilligheid veronachtzamen en het niet naleven, zijn misleid en beroofd van alle kennis en zullen de volmaaktheid nooit kunnen bereiken.

그러나 시기함으로써 이러한 가르침을 경시하고 따르지 않는 자들은 모든 지식을 잃고 속으며, 완성을 향한 노력에서 파멸한 것으로 여겨지느니라.

Betekenisverklaring

주석

In dit vers wordt uiteengezet wat het nadeel is van een leven zonder Kṛṣṇa-bewustzijn. Net zoals ongehoorzaamheid aan een bevel van de hoogste leidinggevende persoon bestraft wordt, zo wordt ongehoorzaamheid aan het bevel van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ook zeker bestraft. Wie ongehoorzaam is, hoe groot hij ook mag zijn, heeft een leeg hart en heeft daarom geen kennis van zijn eigen zelf, van het Allerhoogste Brahman, van de Paramātmā en van de Persoonlijkheid Gods. Er bestaat voor hem daarom geen hoop op volmaaktheid.

끄리쉬나 의식이지 않으면 어떠한 결과를 맡게 되는지 여기에서 분명히 설명되었다. 최고 행정 수반의 명령에 불복종하면 처벌이 있듯이, 최고인격신의 명령에 불복종하면 반드시 처벌받게 된다. 불복종하는 자는 그가 아무리 위대하다 하더라도 자아에 관해 무지하고, 지고의 브라흐만, 빠람아뜨마, 그리고 최고인격신에 관해서도 무지하다. 그러므로 그에게 삶의 완성이라는 희망은 없다.