Skip to main content

Bg 3.32

第32節

Tekst

テキスト

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ
イェメマタミダムニテャン
アヌティシュタハンティマーナヴァハー
シュラッダーヴァントナスーヤント
ムチャンテテピカルマビヒー

Synoniemen

Synonyms

ye — diegenen; tu — echter; etat — dit; abhyasūyantaḥ — uit kwaadwilligheid; na — niet; anutiṣṭhanti — voortdurend verrichten; me — Mijn; matam — voorschrift; sarva-jñāna — in allerlei soorten kennis; vi-mūḍhān — volkomen misleid; tān — zij zijn; viddhi — weet goed; naṣṭān — volledig verwoest; acetasaḥ — zonder Kṛṣṇa-bewustzijn.

ye — (~である)人; tu —しかし; etat —これ; abhyasūyantaḥ — ねたみから; na — ~しない; anutiṣṭhanti —規則正しく行う; me—私の; matam —命令; sarva-jñāna — あらゆる種類の知識において; vimūḍhān —完全にたぶらかされた; tān —彼らは~である;viddhi — よく心得なさい; naṣṭān —全てだいなしである; acetasaḥ — クリシュナ意識がなければ

Vertaling

Translation

Maar zij die dit onderricht uit kwaadwilligheid veronachtzamen en het niet naleven, zijn misleid en beroofd van alle kennis en zullen de volmaaktheid nooit kunnen bereiken.

だが妬心を起こしてこの教えを無視し、この教えに従って行動しない者は、無知蒙昧の徒となって、人生の完成をのがしてしまう

Betekenisverklaring

Purport

In dit vers wordt uiteengezet wat het nadeel is van een leven zonder Kṛṣṇa-bewustzijn. Net zoals ongehoorzaamheid aan een bevel van de hoogste leidinggevende persoon bestraft wordt, zo wordt ongehoorzaamheid aan het bevel van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ook zeker bestraft. Wie ongehoorzaam is, hoe groot hij ook mag zijn, heeft een leeg hart en heeft daarom geen kennis van zijn eigen zelf, van het Allerhoogste Brahman, van de Paramātmā en van de Persoonlijkheid Gods. Er bestaat voor hem daarom geen hoop op volmaaktheid.

 クリシュナ意識でない状態の欠点をここではっきり述べてます。行政の最高位にある人の命令に従わない者は、処罰を受けます。それと同じように、バガヴァーンの命令に不従順な者に、罰が下るのは当然のことです。こういう人は、世俗的にはどんなに偉大な人物でも自己の本性粕について無知です。最高ブラフマンについて、パラマートマーについて、バガヴァーンについて、まったく無知なのです。なぜでしょうか?彼の心は空虚な妄想でいっぱいになっているからです。こういう人にとって、人生の完成、自己実現は絶望的なのです。