Skip to main content

Bg 3.32

TEXT 32

Tekst

Tekst

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ
ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ

Synoniemen

Synonyms

ye — diegenen; tu — echter; etat — dit; abhyasūyantaḥ — uit kwaadwilligheid; na — niet; anutiṣṭhanti — voortdurend verrichten; me — Mijn; matam — voorschrift; sarva-jñāna — in allerlei soorten kennis; vi-mūḍhān — volkomen misleid; tān — zij zijn; viddhi — weet goed; naṣṭān — volledig verwoest; acetasaḥ — zonder Kṛṣṇa-bewustzijn.

ye — de, der; tu — imidlertid; etat — dette; abhyasūyantaḥ — på grund af misundelse; na — ikke; anutiṣṭhanti — udfører regelmæssigt; me — Mit; matam — påbud; sarva-jñāna — i alle slags viden; vimūḍhān — holdes fuldstændigt for nar; tān — de; viddhi — forstå det med sikkerhed; naṣṭān — helt ruinerede; acetasaḥ — uden Kṛṣṇa-bevidsthed.

Vertaling

Translation

Maar zij die dit onderricht uit kwaadwilligheid veronachtzamen en het niet naleven, zijn misleid en beroofd van alle kennis en zullen de volmaaktheid nooit kunnen bereiken.

Men de, der af misundelse lader hånt om denne lære og ikke følger den fast, må anses for at være berøvet al kundskab og holdt for nar, og alle deres bestræbelser efter fuldkommenhed vil være dømt til undergang.

Betekenisverklaring

Purport

In dit vers wordt uiteengezet wat het nadeel is van een leven zonder Kṛṣṇa-bewustzijn. Net zoals ongehoorzaamheid aan een bevel van de hoogste leidinggevende persoon bestraft wordt, zo wordt ongehoorzaamheid aan het bevel van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ook zeker bestraft. Wie ongehoorzaam is, hoe groot hij ook mag zijn, heeft een leeg hart en heeft daarom geen kennis van zijn eigen zelf, van het Allerhoogste Brahman, van de Paramātmā en van de Persoonlijkheid Gods. Er bestaat voor hem daarom geen hoop op volmaaktheid.

FORKLARING: Fejlen ved ikke at være Kṛṣṇa-bevidst fremgår tydeligt her. Ligesom man bliver straffet for ulydighed mod den øverste udøvende myndighed, er der helt sikkert også en straf for at være ulydig mod Guddommens Højeste Personligheds ordre. Uanset hvor stor en ulydig person ellers måtte være, er han på grund af et tomt hjerte uvidende om sit eget selv såvel som om den Højeste Brahman, Paramātmā og Guddommens Personlighed. Derfor findes der intet håb for ham om fuldkommenhed i livet.