Skip to main content

Bg 3.31

제31절

Tekst

원문

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
예 메 마땀 이담 니땸 ye me matam idaṁ nityam
아누띠쉬탄띠 마나바하 anutiṣṭhanti mānavāḥ
스랃다반또’나수얀또 śraddhāvanto ’nasūyanto
무쨘떼 떼’삐 까르마비히 mucyante te ’pi karmabhiḥ

Synoniemen

동의어

ye — zij die; me — Mijn; matam — voorschriften; idam — deze; nityam — als een eeuwige taak; anutiṣṭhanti — regelmatig uitvoeren; mānavāḥ — mensen; śraddhā-vantaḥ — met geloof en devotie; anasūyantaḥ — zonder afgunst; mucyante — raken bevrijd; te — zij allemaal; api — zelfs; karmabhiḥ — uit de gebondenheid van de wet van resultaatgerichte activiteiten.

예: 하는 자, 메: 나의, 마땀: 명령들, 이담: 이것들, 니땸: 영원한 기능으로, 아누띠쉬탄띠: 규칙적으로 수행하다, 마나바하: 인간들, 스랃다-반따하: 믿음과 봉헌으로, 아나수얀따하: 시기함 없이, 무쨘떼: 자유롭게 되다, 떼: 그들 모두, 아삐: 심지어, 까르마비: 결과 지향적 행위에 관한 법칙의 구속에서.

Vertaling

번역

Die personen die hun plicht vervullen volgens Mijn voorschriften en dit onderricht met vertrouwen en zonder afgunst naleven, raken bevrijd van de gebondenheid waarin ze zich door hun resultaatgerichte activiteiten bevinden.

나의 명령에 따라 자기 의무를 수행하며, 믿음을 가지고, 시기함 없이 이 가르침을 따르는 자들은 결과 지향적 행위의 속박에서 벗어나느니라.

Betekenisverklaring

주석

Het voorschrift dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, geeft, is de essentie van alle Vedische wijsheid en is daarom, zonder uitzondering, eeuwig waar. Net zoals de Veda’s eeuwig zijn, is de waarheid van het Kṛṣṇa-bewustzijn ook eeuwig. Men moet een vast geloof hebben in dit voorschrift, zonder afgunstig te zijn op de Heer. Veel filosofen schrijven commentaren op de Bhagavad-gītā, maar geloven niet in Kṛṣṇa; zij zullen nooit bevrijd worden uit de gebondenheid, die veroorzaakt wordt door karma. Maar een gewoon mens die een vast geloof heeft in de eeuwige voorschriften van de Heer, raakt, zelfs al is hij niet in staat ze na te leven, bevrijd van de gebondenheid die door de wet van karma wordt veroorzaakt. Na het aanvaarden van het proces van Kṛṣṇa-bewustzijn zal iemand in het begin de voorschriften misschien niet volledig volgen, maar omdat hij niet afkerig staat tegenover dit principe en oprecht is in zijn activiteiten, zonder aandacht te schenken aan tegenslag en hopeloosheid, zal hij zeker bevorderd worden naar het niveau van zuiver Kṛṣṇa-bewustzijn.

최고인격신 끄리쉬나의 명령이 모든 베다 지혜의 핵심이며 예외가 없는 영원한 진리이다. 베다는 영원하므로 끄리쉬나 의식의 이 진리 또한 영원하다. 우리는 주를 시기하지 않고 이 명령에 흔들림 없는 믿음을 가져야 한다. 바가바드 기따에 주석을 달고도 끄리쉬나에 믿음이 없는 철학자들이 많다. 그들은 결과 지향적 행위의 속박에서 절대 벗어나지 못할 것이다. 그러나 주의 영원한 명령에 대한 강한 믿음을 가진 사람들은 비록 그 명령을 수행할 수 없을지라도 까르마의 법칙이라는 속박에서 벗어나게 된다. 끄리쉬나 의식의 초반에 우리가 끄리쉬나의 명령을 완전히 수행하지 못하더라도 이러한 원칙에 화내지 않고, 패배와 절망을 두려워하지 않고, 진실하게 일하면 반드시 순수한 끄리쉬나 의식의 경지에 오를 수 있을 것이다.