Skip to main content

Bg 3.31

第31節

Tekst

テキスト

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
イエメマタミダンニテャン
アヌティスタンティマーナヴァハー
シュラッダーヴァントナスーヤント
ムチャンテテピカルマビヒ

Synoniemen

Synonyms

ye — zij die; me — Mijn; matam — voorschriften; idam — deze; nityam — als een eeuwige taak; anutiṣṭhanti — regelmatig uitvoeren; mānavāḥ — mensen; śraddhā-vantaḥ — met geloof en devotie; anasūyantaḥ — zonder afgunst; mucyante — raken bevrijd; te — zij allemaal; api — zelfs; karmabhiḥ — uit de gebondenheid van de wet van resultaatgerichte activiteiten.

ye — (~である)人; me —私の; matam —命令; idam — これらの; nityam — 永遠の役目として; anutiṣṭhanti —規則正しく実行する; mānavāḥ —人間; śraddhā-vantaḥ—信念と献身で; anasūyantaḥ —妬まずに;mucyante —自由になる; te —彼らはみな; api — ~でさえ;karmabhiḥ — カルマの法則の束縛から

Vertaling

Translation

Die personen die hun plicht vervullen volgens Mijn voorschriften en dit onderricht met vertrouwen en zonder afgunst naleven, raken bevrijd van de gebondenheid waarin ze zich door hun resultaatgerichte activiteiten bevinden.

私の指し示す通りに義務を行いこの教えに妬心なく誠実に従う者はやがてカルマの鎖を断ち切る

Betekenisverklaring

Purport

Het voorschrift dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, geeft, is de essentie van alle Vedische wijsheid en is daarom, zonder uitzondering, eeuwig waar. Net zoals de Veda’s eeuwig zijn, is de waarheid van het Kṛṣṇa-bewustzijn ook eeuwig. Men moet een vast geloof hebben in dit voorschrift, zonder afgunstig te zijn op de Heer. Veel filosofen schrijven commentaren op de Bhagavad-gītā, maar geloven niet in Kṛṣṇa; zij zullen nooit bevrijd worden uit de gebondenheid, die veroorzaakt wordt door karma. Maar een gewoon mens die een vast geloof heeft in de eeuwige voorschriften van de Heer, raakt, zelfs al is hij niet in staat ze na te leven, bevrijd van de gebondenheid die door de wet van karma wordt veroorzaakt. Na het aanvaarden van het proces van Kṛṣṇa-bewustzijn zal iemand in het begin de voorschriften misschien niet volledig volgen, maar omdat hij niet afkerig staat tegenover dit principe en oprecht is in zijn activiteiten, zonder aandacht te schenken aan tegenslag en hopeloosheid, zal hij zeker bevorderd worden naar het niveau van zuiver Kṛṣṇa-bewustzijn.

バガヴァーン、クリシュナのこの指示こそは、ヴェーダ全体の智慧の精髄です。これこそ一つの例外もない永遠の真実なのです。ヴェーダが永遠であるように、このクリシュナ意識の真理もまた永遠です。主に対する嫉妬や羨望からくる抵抗感なしに、私たちはこの教示を心の底から信頼しなくてはいけません。世の中には、クリシュナをさっぱり信じないでギーターの論評や解説を書く自称哲学者粕が大勢います。こういう連中は決してカルマの鎖から自由になることは出来ません。かえって、主の永遠の教示を固く信じている平凡人のほうが、たとえ教え通りに実行できなくても、カルマの鎖を切ることができるのです。クリシュナ意識の初期の頃は、主の指示を十分に行うことができないかもしれません。ですがこの原理に反抗せず、挫折感や絶望感を持たずに誠実に働いている人は、必ず純粋最高のクリシュナ意識に達するでしょう。