Skip to main content

Bg 3.31

ТЕКСТ 31

Tekst

Текст

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
йе ме матам идам нитям
анутиш̣т̣ханти ма̄нава̄х̣
шраддха̄ванто 'насӯянто
мучянте те 'пи кармабхих̣

Synoniemen

Дума по дума

ye — zij die; me — Mijn; matam — voorschriften; idam — deze; nityam — als een eeuwige taak; anutiṣṭhanti — regelmatig uitvoeren; mānavāḥ — mensen; śraddhā-vantaḥ — met geloof en devotie; anasūyantaḥ — zonder afgunst; mucyante — raken bevrijd; te — zij allemaal; api — zelfs; karmabhiḥ — uit de gebondenheid van de wet van resultaatgerichte activiteiten.

йе – тези, които; ме – моите; матам – наставления; идам – тези; нитям – като вечно задължение; анутиш̣т̣ханти – изпълняват редовно; ма̄нава̄х̣ – хората; шраддха̄-вантах̣ – с вяра и преданост; анасӯянтах̣ – без завист; мучянте – се освобождават; те – всички те; апи – дори; кармабхих̣ – от робството на закона за кармичните дейности.

Vertaling

Превод

Die personen die hun plicht vervullen volgens Mijn voorschriften en dit onderricht met vertrouwen en zonder afgunst naleven, raken bevrijd van de gebondenheid waarin ze zich door hun resultaatgerichte activiteiten bevinden.

Тези, които изпълняват задълженията си според моите наставления и следват това учение с вяра и без завист, се освобождават от робството на кармичните дейности.

Betekenisverklaring

Коментар

Het voorschrift dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, geeft, is de essentie van alle Vedische wijsheid en is daarom, zonder uitzondering, eeuwig waar. Net zoals de Veda’s eeuwig zijn, is de waarheid van het Kṛṣṇa-bewustzijn ook eeuwig. Men moet een vast geloof hebben in dit voorschrift, zonder afgunstig te zijn op de Heer. Veel filosofen schrijven commentaren op de Bhagavad-gītā, maar geloven niet in Kṛṣṇa; zij zullen nooit bevrijd worden uit de gebondenheid, die veroorzaakt wordt door karma. Maar een gewoon mens die een vast geloof heeft in de eeuwige voorschriften van de Heer, raakt, zelfs al is hij niet in staat ze na te leven, bevrijd van de gebondenheid die door de wet van karma wordt veroorzaakt. Na het aanvaarden van het proces van Kṛṣṇa-bewustzijn zal iemand in het begin de voorschriften misschien niet volledig volgen, maar omdat hij niet afkerig staat tegenover dit principe en oprecht is in zijn activiteiten, zonder aandacht te schenken aan tegenslag en hopeloosheid, zal hij zeker bevorderd worden naar het niveau van zuiver Kṛṣṇa-bewustzijn.

ПОЯСНЕНИЕ: Наставленията на Бог Кр̣ш̣н̣а са същността на цялата ведическа мъдрост – вечна и неизменна истина. Както Ведите са вечни, така и истината на Кр̣ш̣н̣а съзнание е вечна. Трябва да имаме твърда вяра в тези предписания, без да завиждаме на Бога. Мнозина философи пишат коментари върху Бхагавад-гӣта̄, но не вярват в Кр̣ш̣н̣а. Те никога няма да бъдат освободени от робството на кармичните дейности. Но един обикновен човек с твърда вяра във вечните наставления на Бога, дори да е неспособен да изпълни тези наставления, се освобождава от оковите на закона на карма. В началния етап на Кр̣ш̣н̣а съзнание той може и да не изпълнява напълно повелите на Бога, но понеже ги приема и се труди искрено, без мисъл за провал и безнадеждност, с времето непременно ще се издигне до нивото на чистото Кр̣ш̣н̣а съзнание.