Skip to main content

Bg 2.68

68. VERS

Tekst

Szöveg

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synoniemen

Szó szerinti jelentés

tasmāt — daarom; yasya — van wie; mahā-bāho — o sterkgearmde; nigṛhītāni — zo beheerst; sarvaśaḥ — aan alle kanten; indriyāṇi — de zintuigen; indriya-arthebhyaḥ — van zinsobjecten; tasya — zijn; prajñā — intelligentie; pratiṣṭhitā — onwankelbaar.

tasmāt – ezért; yasya – akinek; mahā-bāho – ó, erős karú; nigṛhītāni – féken vannak tartva; sarvaśaḥ – körös-körül; indriyāṇi – az érzékei; indriya-arthebhyaḥ – az érzéktárgyaktól; tasya – annak; prajñā – az értelme; pratiṣṭhitā – szilárd.

Vertaling

Fordítás

Wie zijn zintuigen van de zinsobjecten kan weerhouden is daarom zeker iemand met een onwankelbare intelligentie, o sterkgearmde.

Ezért, ó, erős karú, aki visszatartja érzékeit azok tárgyaitól, annak értelme valóban rendíthetetlen.

Betekenisverklaring

Magyarázat

Men kan de drang tot zinsbevrediging alleen bedwingen door Kṛṣṇa-bewustzijn en dat houdt in dat alle zintuigen in de transcendentale liefdedienst van de Heer gebruikt moeten worden. Zoals vijanden bedwongen worden door een sterkere kracht, zo kunnen de zintuigen ook bedwongen worden. Maar menselijke inspanningen alleen zijn hiervoor niet voldoende: alleen door de zintuigen te gebruiken in dienst van de Heer kunnen ze worden bedwongen. Wie dit begrepen heeft, namelijk dat men alleen door Kṛṣṇa-bewustzijn werkelijk een onwankelbare intelligentie kan hebben en dat men deze kunst onder begeleiding van een bonafide spiritueel leraar moet beoefenen, wordt een sādhaka genoemd, een geschikte kandidaat voor bevrijding.

Az érzékek kielégítésére irányuló késztetést kizárólag Kṛṣṇa-tudattal lehet legyőzni, vagyis azzal, hogy valamennyi érzékünket az Úr transzcendentális szerető szolgálatába állítjuk. Ahogyan az ellenséget a túlerő győzi le, úgy az érzékek fölött is egyedül az Urat szolgálva lehet győzelmet aratni, s nem emberi próbálkozással. Aki megérti, hogy az ember csakis a Kṛṣṇa-tudat által szilárdíthatja meg igazán az értelmét, s hogy e művészetet egy hiteles lelki tanítómester irányítása alatt kell gyakorolnia, azt sādhakának nevezik, olyan jelöltnek, aki megérett a felszabadulásra.