Skip to main content

Bg 2.67

VERSO 67

Tekst

Texto

indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi
indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi

Synoniemen

Sinônimos

indriyāṇām — van de zintuigen; hi — zeker; caratām — ronddolende; yat — waarmee; manaḥ — de geest; anuvidhīyate — raakt voortdurend bezig; tat — dat; asya — zijn; harati — neemt weg; prajñām — intelligentie; vāyuḥ — wind; nāvam — een boot; iva — zoals; ambhasi — op het water.

indriyāṇām — dos sentidos; hi — decerto; caratām — enquanto vagueiam; yat — com o qual; manaḥ — a mente; anuvidhīyate — ocupa-se constantemente; tat — que; asya — dele; harati — leva embora; prajñām — inteligência; vāyuḥ — vento; nāvam — um barco; iva — como; ambhasi — na água.

Vertaling

Tradução

Zoals een boot op het water meegevoerd wordt door een sterke wind, zo kan zelfs īīn van de ronddolende zintuigen waarop de geest zich richt, iemands intelligentie meevoeren.

Assim como um barco na água é arrastado por um vento forte, até mesmo um só dos sentidos errantes em que a mente se concentre pode arrebatar a inteligência do homem.

Betekenisverklaring

Comentário

Tenzij alle zintuigen in dienst aan de Heer worden gebruikt, kan zelfs īīn zintuig dat zich op zinsbevrediging richt, de toegewijde van het pad van spirituele vooruitgang afbrengen. Zoals duidelijk werd uit het leven van Mahārāja Ambarīṣa, moeten alle zintuigen in Kṛṣṇa-bewustzijn worden gebruikt; dat is de juiste techniek om de geest te beheersen.

A não ser que todos os sentidos ocupem-se no serviço do Senhor, mesmo um só deles ocupado no prazer dos sentidos pode desviar o devoto do caminho do avanço transcendental. Como se menciona na vida de Mahārāja Ambarīṣa, todos os sentidos devem estar empregados na consciência de Kṛṣṇa, pois esta é a técnica correta para controlar a mente.