Skip to main content

Bg 2.67

제67절

Tekst

원문

indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi
인드리야남 히 짜라땀 indriyāṇāṁ hi caratāṁ
얀 마노’누비디야떼 yan mano ’nuvidhīyate
딷 아샤 하라띠 쁘라걈 tad asya harati prajñāṁ
바유르 나밤 이밤바시 vāyur nāvam ivāmbhasi

Synoniemen

동의어

indriyāṇām — van de zintuigen; hi — zeker; caratām — ronddolende; yat — waarmee; manaḥ — de geest; anuvidhīyate — raakt voortdurend bezig; tat — dat; asya — zijn; harati — neemt weg; prajñām — intelligentie; vāyuḥ — wind; nāvam — een boot; iva — zoals; ambhasi — op het water.

인드리야남: 감각들, 히: 확실히, 짜라땀: 떠돌아다니는 동안, 얏: 그것으로, 마나하: 마음, 아누비디야떼: 항상 종사하는: 땃: 그것, 아샤: 그의, 하라띠: 빼앗아 간다, 쁘라걈: 지성, 바유후: 바람, 나밤: 배, 이바: 처럼, 암바시: 물 위의.

Vertaling

번역

Zoals een boot op het water meegevoerd wordt door een sterke wind, zo kan zelfs īīn van de ronddolende zintuigen waarop de geest zich richt, iemands intelligentie meevoeren.

강한 바람으로 수면에 떠 있는 배가 흔들리듯, 배회하는 감각 중 단 하나에도 마음을 뺏기면 지성은 멀리 사라지느니라.

Betekenisverklaring

주석

Tenzij alle zintuigen in dienst aan de Heer worden gebruikt, kan zelfs īīn zintuig dat zich op zinsbevrediging richt, de toegewijde van het pad van spirituele vooruitgang afbrengen. Zoals duidelijk werd uit het leven van Mahārāja Ambarīṣa, moeten alle zintuigen in Kṛṣṇa-bewustzijn worden gebruikt; dat is de juiste techniek om de geest te beheersen.

모든 감각이 주를 향한 봉사에 종사하지 않으면 감각 만족에 쓰인 감각 중 단 하나에 의해서도 초월적 진보의 길에서 멀어질 수 있다. 암바리샤 왕의 삶에서 언급했듯이 모든 감각은 끄리쉬나 의식에 전적으로 쓰여야 하는데 그 이유는 그것만이 마음을 다스리는 올바른 기술이기 때문이다.