Skip to main content

Bg 2.67

第67節

Tekst

テキスト

indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi
インドリヤーナーンヒチャラターム
ヤンマノヌヌヴィディーヤテ
タダシャハラティプラギャーン
ヴァーユルナーヴァミヴァームバシ

Synoniemen

Synonyms

indriyāṇām — van de zintuigen; hi — zeker; caratām — ronddolende; yat — waarmee; manaḥ — de geest; anuvidhīyate — raakt voortdurend bezig; tat — dat; asya — zijn; harati — neemt weg; prajñām — intelligentie; vāyuḥ — wind; nāvam — een boot; iva — zoals; ambhasi — op het water.

indriyāṇām —感覚の; hi —確かに; caratām —放浪している間; yat — ~と; manaḥ —心; anuvidhīyate —絶えず従事するようになる; tat — それ; asya —彼の; harati —取り去る; prajñām —知性; vāyuḥ —風; nāvam — 舟; iva — ~のように; ambhasi —水上の.

Vertaling

Translation

Zoals een boot op het water meegevoerd wordt door een sterke wind, zo kan zelfs īīn van de ronddolende zintuigen waarop de geest zich richt, iemands intelligentie meevoeren.

水の上を航く舟が強い風に吹き流されるように感覚のただ一つにさえ心を許したなら人の知性はたちまち奪われてしまうのだ

Betekenisverklaring

Purport

Tenzij alle zintuigen in dienst aan de Heer worden gebruikt, kan zelfs īīn zintuig dat zich op zinsbevrediging richt, de toegewijde van het pad van spirituele vooruitgang afbrengen. Zoals duidelijk werd uit het leven van Mahārāja Ambarīṣa, moeten alle zintuigen in Kṛṣṇa-bewustzijn worden gebruikt; dat is de juiste techniek om de geest te beheersen.

五感のすべてをあげて主に奉仕しなければなりません。そのうちのたった一つ、目でも耳でも、自分の欲望満足のために用いたならば、その献身者は超越的な進歩の道からそれることになりかねません。アンバリーシャ大王の生涯が示すように、全感覚をクリシュナ意識に従わせなければなりません。これこそ心を統御する正しい技術なのです。