Skip to main content

Bg 2.67

TEXT 67

Tekst

Text

indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi
indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi

Synoniemen

Synonyms

indriyāṇām — van de zintuigen; hi — zeker; caratām — ronddolende; yat — waarmee; manaḥ — de geest; anuvidhīyate — raakt voortdurend bezig; tat — dat; asya — zijn; harati — neemt weg; prajñām — intelligentie; vāyuḥ — wind; nāvam — een boot; iva — zoals; ambhasi — op het water.

indriyāṇām — of the senses; hi — certainly; caratām — while roaming; yat — with which; manaḥ — the mind; anuvidhīyate — becomes constantly engaged; tat — that; asya — his; harati — takes away; prajñām — intelligence; vāyuḥ — wind; nāvam — a boat; iva — like; ambhasi — on the water.

Vertaling

Translation

Zoals een boot op het water meegevoerd wordt door een sterke wind, zo kan zelfs īīn van de ronddolende zintuigen waarop de geest zich richt, iemands intelligentie meevoeren.

As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man’s intelligence.

Betekenisverklaring

Purport

Tenzij alle zintuigen in dienst aan de Heer worden gebruikt, kan zelfs īīn zintuig dat zich op zinsbevrediging richt, de toegewijde van het pad van spirituele vooruitgang afbrengen. Zoals duidelijk werd uit het leven van Mahārāja Ambarīṣa, moeten alle zintuigen in Kṛṣṇa-bewustzijn worden gebruikt; dat is de juiste techniek om de geest te beheersen.

Unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. As mentioned in the life of Mahārāja Ambarīṣa, all of the senses must be engaged in Kṛṣṇa consciousness, for that is the correct technique for controlling the mind.