Skip to main content

Bg 2.67

TEXT 67

Tekst

Verš

indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi
indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi

Synoniemen

Synonyma

indriyāṇām — van de zintuigen; hi — zeker; caratām — ronddolende; yat — waarmee; manaḥ — de geest; anuvidhīyate — raakt voortdurend bezig; tat — dat; asya — zijn; harati — neemt weg; prajñām — intelligentie; vāyuḥ — wind; nāvam — een boot; iva — zoals; ambhasi — op het water.

indriyāṇām — smyslů; hi — zajisté; caratām — bloumání; yat — s čím; manaḥ — mysl; anuvidhīyate — začne se neustále zabývat; tat — to; asya — jeho; harati — unáší; prajñām — inteligenci; vāyuḥ — vítr; nāvam — loď; iva — jako; ambhasi — na vodě.

Vertaling

Překlad

Zoals een boot op het water meegevoerd wordt door een sterke wind, zo kan zelfs īīn van de ronddolende zintuigen waarop de geest zich richt, iemands intelligentie meevoeren.

Tak jako na vodě silný vítr odvane loď, i jediný z bloumajících smyslů, na který se zaměří mysl, může odnést inteligenci člověka.

Betekenisverklaring

Význam

Tenzij alle zintuigen in dienst aan de Heer worden gebruikt, kan zelfs īīn zintuig dat zich op zinsbevrediging richt, de toegewijde van het pad van spirituele vooruitgang afbrengen. Zoals duidelijk werd uit het leven van Mahārāja Ambarīṣa, moeten alle zintuigen in Kṛṣṇa-bewustzijn worden gebruikt; dat is de juiste techniek om de geest te beheersen.

Pokud nejsou všechny smysly zaměstnány službou Pánu, může i jediný z nich, který se oddává smyslovému požitku, svést oddaného z cesty transcendentálního pokroku. Jak je zřejmé ze života Mahārāje Ambarīṣe, všechny smysly musí být zapojeny do činností, které provází vědomí Kṛṣṇy — to je správný způsob ovládání mysli.