Skip to main content

Bg 2.33

TEXT 33

Tekst

Tekstas

atha cet tvam imaṁ dharmyaṁ
saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca
hitvā pāpam avāpsyasi
atha cet tvam imaṁ dharmyaṁ
saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca
hitvā pāpam avāpsyasi

Synoniemen

Synonyms

atha — daarom; cet — als; tvam — jij; imam — deze; dharmyam — als een religieuze plicht; saṅgrāmam — strijden; na — niet; kariṣyasi — verricht; tataḥ — dan; sva-dharmam — je religieuze plicht; kīrtim — reputatie; ca — en; hitvā — verliezend; pāpam — karmische reactie op zonden; avāpsyasi — zal verwerven.

atha — todėl; cet — jeigu; tvam — tu; imam — šią; dharmyam — kaip religinę pareigą; saṅgrāmam — kovą; na — ne; kariṣyasi — atliksi; tataḥ — tuomet; sva-dharmam — savo religinės pareigos; kīrtim — garbės; ca — taip pat; hitvā — netekęs; pāpam — atoveikį už nuodėmes; avāpsyasi — gausi.

Vertaling

Translation

Vervul je daarentegen je religieuze plicht om te strijden niet, dan zul je door je plichten te verwaarlozen zeker zonden begaan en daardoor je reputatie als strijder verliezen.

O jeigu tu nevykdysi savo religinės pareigos – nesikausi, tuomet dėl pareigos nepaisymo tikrai užsitrauksi nuodėmę ir sutepsi kario garbę.

Betekenisverklaring

Purport

Arjuna was een beroemd strijder en die roem had hij verworven door met vele grote halfgoden te vechten, waaronder zelfs Heer Śiva. Nadat Arjuna Heer Śiva, die zich als jager gekleed had, bevochten en verslagen had, was de heer voldaan en als beloning ontving Arjuna het wapen genaamd pāśupata-astra. Iedereen wist dat hij een groot strijder was. Zelfs Droṇācārya had hem zijn zegeningen gegeven en had hem een speciaal wapen geschonken waarmee hij zelfs zijn leraar zou kunnen doden. Hij had dus van verschillende autoriteiten, waaronder zijn natuurlijke vader, Indra, de hemelkoning, talloze militaire onderscheidingen gekregen. Maar als hij het slagveld zou verlaten, zou hij niet alleen zijn specifieke plicht als kṣatriya veronachtzamen, maar hij zou ook zijn roem en reputatie verliezen en daardoor voor zichzelf een koninklijke weg naar de hel effenen. Met andere woorden, hij zou niet naar de hel gaan door te strijden, maar door zich uit de strijd terug te trekken.

KOMENTARAS: Arjuna buvo garsus karys, o šlovę jis pelnė nugalėjęs daugelį didžiųjų pusdievių, net ir patį Viešpatį Śivą. Susikovęs su Viešpačiu Śiva, kuris persirengė medžiotoju, ir jį įveikęs, Arjuna suteikė malonumą Viešpačiui. Todėl gavo dovanų ginklą, kuris vadinasi pāśupata-astra. Visi žinojo, jog Arjuna – didis karys. Pats Droṇācārya palaimino jį ir apdovanojo ypatingu ginklu, kuriuo karys galėjo nukauti net ir savo mokytoją. Taigi daugelis didvyrių ir jo įtėvis dangaus karalius Indra įvertino jo sugebėjimą kautis. Tačiau jeigu Arjuna pasitrauktų iš kautynių lauko, jis ne tik neįvykdytų jam skirtos pareigos, bet prarastų šlovę bei gerą vardą ir tiesiu keliu keliautų į pragarą. Kitaip sakant, jis eitų į pragarą ne dėl to, kad dalyvavo kautynėse, bet todėl, kad jų vengė.