Skip to main content

TEXT 68

68. VERS

Tekst

Szöveg

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synoniemen

Szó szerinti jelentés

yaḥ — iemand die; idam — dit; paramam — meest; guhyam — vertrouwelijk geheim; mat — van Mij; bhakteṣu — onder toegewijden; abhidhāsyati — uitlegt; bhaktim — devotionele dienst; mayi — aan Mij; parām — transcendentale; kṛtvā — verrichtend; mām — tot Mij; eva — zeker; eṣyati — komt; asaṁśayaḥ — zonder twijfel.

yaḥ – bárki; idam – ezt; paramam – legfőbb; guhyam – bizalmas titkot; mat – az Én; bhakteṣubhaktáim között; abhidhāsyati – elmagyarázza; bhaktim – odaadó szolgálathoz; mayi – Nekem; parām – transzcendentális; kṛtvā – végzett; mām – Hozzám; eva – bizony; eṣyati – jönni fog; asaṁśayaḥ – kétségkívül.

Vertaling

Fordítás

Wie dit allerhoogste geheim aan de toegewijden uitlegt, zal zeker tot zuivere devotionele dienst komen en zal uiteindelijk bij Mij terugkeren.

Aki ezt a legnagyobb titkot a bhaktáknak elmagyarázza, az kétségtelenül eljut a tiszta odaadó szolgálatig, s végül visszatér Hozzám.

Betekenisverklaring

Magyarázat

Over het algemeen wordt aangeraden om de Bhagavad-gītā alleen onder toegewijden te bespreken, want niet-toegewijden zullen noch van Kṛṣṇa noch van de Bhagavad-gītā iets begrijpen. Zij die Kṛṣṇa niet aanvaarden zoals Hij is en evenmin de Bhagavad-gītā zoals ze is, moeten de Bhagavad-gītā niet op een eigenzinnige manier proberen uit te leggen en zo overtreders te worden. De Bhagavad-gītā moet worden uitgelegd aan personen die bereid zijn om Kṛṣṇa te aanvaarden als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Het is een onderwerp dat alleen voor toegewijden bedoeld is en niet voor filosofische theoretici. Maar iedereen die oprecht probeert de Bhagavad-gītā te presenteren zoals ze is, zal vooruitgang maken in devotionele activiteiten en de zuiver devotionele levenstoestand bereiken. Door zulke zuivere devotie, is zo’n persoon ervan verzekerd dat hij terug zal keren naar huis, terug naar God.

Ajánlatos, hogy a Bhagavad-gītāról csakis bhakták között beszéljünk, mert az abhakták sem Kṛṣṇát, sem pedig a Bhagavad-gītāt nem fogják megérteni. Azoknak, akik nem fogadják el Kṛṣṇát, ahogyan Ő van, és a Bhagavad-gītāt úgy, ahogyan az van, nem szabad saját szeszélyeik szerint magyarázatot fűzniük e könyvhöz, mert azzal sértést követnek el. A Bhagavad-gītāt csak olyan embereknek lehet elmagyarázni, akik már elfogadták, hogy Kṛṣṇa az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Ez a téma egyedül bhaktáknak való, nem pedig filozófiai spekulálóknak. Bárki próbálja meg azonban komolyan ismertetni a Bhagavad-gītāt, úgy, ahogy az van, fejlődni fog az odaadó szolgálatban, és eléri a tiszta odaadás szintjét. Ennek következtében egészen biztosan hazatér, vissza Istenhez.