Skip to main content

TEXT 65

TEXT 65

Tekst

Текст

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
ман-мана̄ бгава мад-бгакто
мад-йа̄джı̄ ма̄м̇ намаскуру
ма̄м еваішйасі сатйам̇ те
пратіджа̄не прійо ’сі ме

Synoniemen

Послівний переклад

mat-manāḥ — denkend aan Mij; bhava — word; mat-bhaktaḥ — Mijn toegewijde; mat-yājī — Mijn aanbidder; mām — aan Mij; namaskuru — breng je eerbetuigingen; mām — aan Mij; eva — zeker; eṣyasi — je zult komen; satyam — werkelijk; te — aan jou; pratijāne — Ik beloof; priyaḥ — dierbaar; asi — je bent; me — Mij.

мат-мана̄х̣—думаючи про Мене; бгава—просто стань; мат-бгактах̣—Моїм відданим; мат-йа̄джı̄—той, хто поклоняється; ма̄м— Мені; намаскуру—пропонуй свої шанобливі поклони; ма̄м—Мені; ева—неодмінно; ешйасі—ти прийдеш; сатйам—істинно; те—тобі; пратіджа̄не—Я обіцяю; прійах̣—дорогий; асі—ти є; ме—Мені.

Vertaling

Переклад

Denk onafgebroken aan Me, word Mijn toegewijde, aanbid Me en breng je eerbetuigingen aan Mij. Op die manier zul je zeker tot Me komen. Dat beloof Ik je omdat je Mijn zeer dierbare vriend bent.

Завжди думай про Мене, стань Моїм відданим, поклоняйся Мені й виявляй Мені свою шану. Таким чином ти неодмінно прийдеш до Мене. Я обіцяю це тобі, бо ти — Мій найдорожчий друг.

Betekenisverklaring

Коментар

De meest vertrouwelijke kennis houdt in dat men een zuivere toegewijde van Kṛṣṇa moet worden, altijd aan Hem moet denken en actief voor Hem moet zijn. Men moet niet alleen maar voor de vorm mediteren. Het leven moet zo worden ingericht dat men altijd in staat is om aan Kṛṣṇa te denken en men moet altijd op zo’n manier handelen dat al zijn dagelijkse activiteiten met Kṛṣṇa verbonden zijn. Men moet zijn leven op zo’n manier vormgeven, dat men vierentwintig uur per dag aan niets anders kan denken dan aan Kṛṣṇa. De Heer belooft dat iedereen die op zo’n manier zuiver Kṛṣṇa-bewust is, gegarandeerd terug zal keren naar de verblijfplaats van Kṛṣṇa, waar hij persoonlijk met Kṛṣṇa zal kunnen omgaan. Kṛṣṇa onthult deze meest vertrouwelijke kennis aan Arjuna, omdat hij Zijn dierbare vriend is. Iedereen die het pad van Arjuna volgt, kan een dierbare vriend van Kṛṣṇa worden en dezelfde perfectie als Arjuna bereiken.

Найсокровенніше знання полягає в тому, що людина повинна стати чистим відданим Кр̣шн̣и, завжди думати про Нього й діяти задля Нього. Не слід вдаватись до формальної медитації. Потрібно так перебудувати своє життя, щоб кожної миті можна було думати про Кр̣шн̣у. Необхідно всю свою повсякденну діяльність зв’язати з Кр̣шн̣ою. Життя слід організувати таким чином, щоб ні вдень, ні вночі не було можливості думати про щось інше, крім Кр̣шн̣и. Господь обіцяє, що кожен, хто перебуває в такій чистій свідомості Кр̣шн̣и, обов’язково повернеться в обитель Кр̣шн̣и, де зможе спілкуватись з Кр̣шн̣ою віч-на-віч. Це знання Кр̣шн̣а передає Арджуні, тому що Арджуна — Його найближчий друг. Кожен, хто йде стопами Арджуни, може стати близьким другом Кр̣шн̣и й досягти такої ж досконалості, як і Арджуна.

Deze woorden benadrukken het feit dat men zijn geest op Kṛṣṇa moet concentreren, op de tweearmige gedaante met een fluit in Zijn handen, de blauwachtige jongen met het mooie gezicht en met pauwenveren in Zijn haar. In de Brahma-saṁhitā en andere teksten zijn beschrijvingen van Kṛṣṇa te vinden. Men moet zijn geest op de oorspronkelijke gedaante van God, van Kṛṣṇa, concentreren. Men moet zijn aandacht zelfs niet laten afleiden door andere gedaanten van de Heer. De Heer heeft vele gedaanten, zoals Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha enz., maar een toegewijde moet zijn geest op de gedaante concentreren die voor Arjuna aanwezig was. De geest concentreren op de gedaante van Kṛṣṇa vormt de meest vertrouwelijke kennis en het is deze kennis die Kṛṣṇa aan Arjuna onthult, omdat hij Zijn dierbaarste vriend is.

Цей вірш підкреслює необхідність зосередити розум на Кр̣шн̣і — а саме на Його образі юнака з тілом блакитного відтінку, з флейтою в двох Його руках, з прекрасним обличчям і павичевим пером у волоссі. Опис Кр̣шн̣и можна знайти в Брахма-сам̇гіті і в іншій літературі. Треба зосередити свій розум на цій первинній формі Господа Кр̣шн̣и. Не слід відволікати увагу навіть на інші форми Господа. У Бога багато форм: Вішн̣у, На̄ра̄йан̣а, Ра̄ма, Вара̄ха ..., але найкраще зосередити свій розум лише на цій формі Кр̣шн̣и, в якій Він з’явився Арджуні. Зосередження розуму на образі Кр̣шн̣и є серцевиною усього знання. І це найсокровенніше знання було відкрите Арджуні, бо він — найдорожчий Кр̣шн̣і друг.