Skip to main content

TEXT 65

第65節

Tekst

テキスト

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synoniemen

Synonyms

mat-manāḥ — denkend aan Mij; bhava — word; mat-bhaktaḥ — Mijn toegewijde; mat-yājī — Mijn aanbidder; mām — aan Mij; namaskuru — breng je eerbetuigingen; mām — aan Mij; eva — zeker; eṣyasi — je zult komen; satyam — werkelijk; te — aan jou; pratijāne — Ik beloof; priyaḥ — dierbaar; asi — je bent; me — Mij.

mat-manāḥ — 私のことを思い; bhava — まさに~になる;mat-bhaktaḥ — 私の献身者; mat-yājī — 私の崇拝者; mām— 私に; namaskuru — 敬意をささげる; mām — 私に; eva — 確かに; eṣyasi — あなたは来るだろう; satyam — 本当に; te — あなたに; pratijāne — わつぃは約束する; priyaḥ — 親愛なる; asi— あなたは~である; me — 私にとって

Vertaling

Translation

Denk onafgebroken aan Me, word Mijn toegewijde, aanbid Me en breng je eerbetuigingen aan Mij. Op die manier zul je zeker tot Me komen. Dat beloof Ik je omdat je Mijn zeer dierbare vriend bent.

常に私のことを思いなさい。私の献身者になり、私を崇拝し、私に敬意を捧げなさい。そうすればおまえは間違いなく私のもとにくる。親友のおまえにそれを約束しよう。

Betekenisverklaring

Purport

De meest vertrouwelijke kennis houdt in dat men een zuivere toegewijde van Kṛṣṇa moet worden, altijd aan Hem moet denken en actief voor Hem moet zijn. Men moet niet alleen maar voor de vorm mediteren. Het leven moet zo worden ingericht dat men altijd in staat is om aan Kṛṣṇa te denken en men moet altijd op zo’n manier handelen dat al zijn dagelijkse activiteiten met Kṛṣṇa verbonden zijn. Men moet zijn leven op zo’n manier vormgeven, dat men vierentwintig uur per dag aan niets anders kan denken dan aan Kṛṣṇa. De Heer belooft dat iedereen die op zo’n manier zuiver Kṛṣṇa-bewust is, gegarandeerd terug zal keren naar de verblijfplaats van Kṛṣṇa, waar hij persoonlijk met Kṛṣṇa zal kunnen omgaan. Kṛṣṇa onthult deze meest vertrouwelijke kennis aan Arjuna, omdat hij Zijn dierbare vriend is. Iedereen die het pad van Arjuna volgt, kan een dierbare vriend van Kṛṣṇa worden en dezelfde perfectie als Arjuna bereiken.

 最も内密な知識とはクリシュナの純粋な献身者になり、常にクリシュナのことを思い、クリシュナのために活動することである。見せかけの瞑想家になってはならない。いつもクリシュナのことを考えることができるように自分の生活を形作るべきである。人は自分の日常生活がいつもクリシュナと結び付いているように行動すべきである。1日24時間クリシュナのことのみを考えているような生活をしなければならないのである。そしてそのような純粋なクリシュナ意識の人は疑いなくクリシュナの王国に帰り、そこでクリシュナと直接交際することができると主は約束される。アルジュナがクリシュナの親友なので、この最も内密な知識がアルジュナに伝えられた。アルジュナの足跡に従う者は誰もがクリシュナの親友となり、アルジュナが到達したのと同じ完成に達することができる。

Deze woorden benadrukken het feit dat men zijn geest op Kṛṣṇa moet concentreren, op de tweearmige gedaante met een fluit in Zijn handen, de blauwachtige jongen met het mooie gezicht en met pauwenveren in Zijn haar. In de Brahma-saṁhitā en andere teksten zijn beschrijvingen van Kṛṣṇa te vinden. Men moet zijn geest op de oorspronkelijke gedaante van God, van Kṛṣṇa, concentreren. Men moet zijn aandacht zelfs niet laten afleiden door andere gedaanten van de Heer. De Heer heeft vele gedaanten, zoals Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha enz., maar een toegewijde moet zijn geest op de gedaante concentreren die voor Arjuna aanwezig was. De geest concentreren op de gedaante van Kṛṣṇa vormt de meest vertrouwelijke kennis en het is deze kennis die Kṛṣṇa aan Arjuna onthult, omdat hij Zijn dierbaarste vriend is.

 2本の腕でフルートを持ち、孔雀の羽で髪を飾った美しい顔を持つ青い肌の少年クリシュナに心を集中すべきであると特に強調される。『ブラフマ・サンヒター』やその他の経典にはクリシュナに関する記述が見られる。人はバガヴァーンの本来の姿であるクリシュナに心を集中すべきである。主の他の姿に注意を逸らすことさえすべきではない。主はヴィシュヌ、ナーラーヤン、ラーマ、ヴァラーハなど無数の姿を持っていらっしゃるが、献身者はアルジュナの前に現させた姿に集中すべきである。クリシュナの姿に心を集中させることが最も重要な知識である。そしてアルジュナがクリシュナの親友であったので、この知識がアルジュナに与えられたのである。