Skip to main content

TEXT 65

TEXT 65

Tekst

Tekst

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synoniemen

Synonyms

mat-manāḥ — denkend aan Mij; bhava — word; mat-bhaktaḥ — Mijn toegewijde; mat-yājī — Mijn aanbidder; mām — aan Mij; namaskuru — breng je eerbetuigingen; mām — aan Mij; eva — zeker; eṣyasi — je zult komen; satyam — werkelijk; te — aan jou; pratijāne — Ik beloof; priyaḥ — dierbaar; asi — je bent; me — Mij.

mat-manāḥ — mõeldes Minust; bhava — lihtsalt saa; mat-bhaktaḥ — Minu pühendunu; mat-yājī — Minu kummardaja; mām — Mulle; namaskuru — avalda oma lugupidamist; mām — Minu juurde; eva — kindlasti; eṣyasi — sa tuled; satyam — tõeliselt; te — sinule; pratijāne — Ma luban; priyaḥ — kallis; asi — sa oled; me — Mulle.

Vertaling

Translation

Denk onafgebroken aan Me, word Mijn toegewijde, aanbid Me en breng je eerbetuigingen aan Mij. Op die manier zul je zeker tot Me komen. Dat beloof Ik je omdat je Mijn zeer dierbare vriend bent.

Mõtle alati Minust, saa Minu pühendunuks, teeni Mind ning avalda Mulle austust. Sedasi toimides jõuad sa kindlasti Minuni. Ma luban sulle seda, sest sa oled Minu väga kallis sõber.

Betekenisverklaring

Purport

De meest vertrouwelijke kennis houdt in dat men een zuivere toegewijde van Kṛṣṇa moet worden, altijd aan Hem moet denken en actief voor Hem moet zijn. Men moet niet alleen maar voor de vorm mediteren. Het leven moet zo worden ingericht dat men altijd in staat is om aan Kṛṣṇa te denken en men moet altijd op zo’n manier handelen dat al zijn dagelijkse activiteiten met Kṛṣṇa verbonden zijn. Men moet zijn leven op zo’n manier vormgeven, dat men vierentwintig uur per dag aan niets anders kan denken dan aan Kṛṣṇa. De Heer belooft dat iedereen die op zo’n manier zuiver Kṛṣṇa-bewust is, gegarandeerd terug zal keren naar de verblijfplaats van Kṛṣṇa, waar hij persoonlijk met Kṛṣṇa zal kunnen omgaan. Kṛṣṇa onthult deze meest vertrouwelijke kennis aan Arjuna, omdat hij Zijn dierbare vriend is. Iedereen die het pad van Arjuna volgt, kan een dierbare vriend van Kṛṣṇa worden en dezelfde perfectie als Arjuna bereiken.

Teadmiste kõige salajasemaks osaks on juhendus saada Kṛṣṇa puhtaks pühendunuks, mõelda alati Temast ja tegutseda Tema heaks. Keegi ei tohiks praktiseerida mediteerimist lihtsalt formaalselt. Oma elu tuleb seada nii, et alati oleks võimalik mõelda Kṛṣṇast. Me peame tegutsema nii, et kõik meie igapäevased toimetused oleksid seotud Kṛṣṇaga. Elu tuleb korraldada nii, et kogu kahekümne nelja tunni jooksul polekski võimalik mõelda millestki muust kui Kṛṣṇast. Ning Jumal lubab, et igaüks, kes viibib puhtas Kṛṣṇa teadvuses, pöördub tagasi Kṛṣṇa elupaika, kus ta võib vahetult Kṛṣṇaga suhelda. Kṛṣṇa annab need kõige salajasemad teadmised Arjunale, kuna Arjuna on Tema väga kallis sõber. Igaüks, kes järgib Arjuna eeskuju, saab Kṛṣṇale väga kalliks sõbraks ning saavutab sama täiuslikkuse, mis Arjunagi.

Deze woorden benadrukken het feit dat men zijn geest op Kṛṣṇa moet concentreren, op de tweearmige gedaante met een fluit in Zijn handen, de blauwachtige jongen met het mooie gezicht en met pauwenveren in Zijn haar. In de Brahma-saṁhitā en andere teksten zijn beschrijvingen van Kṛṣṇa te vinden. Men moet zijn geest op de oorspronkelijke gedaante van God, van Kṛṣṇa, concentreren. Men moet zijn aandacht zelfs niet laten afleiden door andere gedaanten van de Heer. De Heer heeft vele gedaanten, zoals Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha enz., maar een toegewijde moet zijn geest op de gedaante concentreren die voor Arjuna aanwezig was. De geest concentreren op de gedaante van Kṛṣṇa vormt de meest vertrouwelijke kennis en het is deze kennis die Kṛṣṇa aan Arjuna onthult, omdat hij Zijn dierbaarste vriend is.

Selles värsis rõhutatakse, et oma mõistus tuleb keskendada Kṛṣṇale – kahe käega flööti hoidvale, sinaka nahavärvi ja ilusa näoga poisile, kelle juukseid ehivad paabulinnusuled. Kṛṣṇa kirjeldusi võib leida nii „Brahma-saṁhitāst" kui ka teistest vedalikest pühakirjadest. Inimene peaks keskendama oma mõistuse sellele Jumala algsele kujule, Kṛṣṇale. Jumala teistele kehastustele pole isegi vaja tähelepanu pöörata. Jumalal on palju erinevaid kehastusi nagu Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha jne, kuid pühendunu peaks keskendama oma mõistuse kujule, mida nägi Arjuna. See õpetus moodustab teadmiste kõige salajasema osa ning Kṛṣṇa avaldab selle Arjunale, kuna Arjuna on Tema väga kallis sõber.