Skip to main content

TEXT 65

TEXT 65

Tekst

Text

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synoniemen

Synonyms

mat-manāḥ — denkend aan Mij; bhava — word; mat-bhaktaḥ — Mijn toegewijde; mat-yājī — Mijn aanbidder; mām — aan Mij; namaskuru — breng je eerbetuigingen; mām — aan Mij; eva — zeker; eṣyasi — je zult komen; satyam — werkelijk; te — aan jou; pratijāne — Ik beloof; priyaḥ — dierbaar; asi — je bent; me — Mij.

mat-manāḥ — an Mich denkend; bhava — werde; mat-bhaktaḥ — Mein Geweihter; mat-yājī — Mein Verehrer; mām — Mir; namaskuru — erweise deine Ehrerbietungen; mām — Mir; eva — gewiß; eṣyasi — du wirst kommen; satyam — wahrlich; te — dir; pratijāne — Ich verspreche; priyaḥ — lieb; asi — du bist; me — Mir.

Vertaling

Translation

Denk onafgebroken aan Me, word Mijn toegewijde, aanbid Me en breng je eerbetuigingen aan Mij. Op die manier zul je zeker tot Me komen. Dat beloof Ik je omdat je Mijn zeer dierbare vriend bent.

Denke immer an Mich, werde Mein Geweihter, verehre Mich und bringe Mir deine Ehrerbietungen dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu Mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du Mein inniger Freund bist.

Betekenisverklaring

Purport

De meest vertrouwelijke kennis houdt in dat men een zuivere toegewijde van Kṛṣṇa moet worden, altijd aan Hem moet denken en actief voor Hem moet zijn. Men moet niet alleen maar voor de vorm mediteren. Het leven moet zo worden ingericht dat men altijd in staat is om aan Kṛṣṇa te denken en men moet altijd op zo’n manier handelen dat al zijn dagelijkse activiteiten met Kṛṣṇa verbonden zijn. Men moet zijn leven op zo’n manier vormgeven, dat men vierentwintig uur per dag aan niets anders kan denken dan aan Kṛṣṇa. De Heer belooft dat iedereen die op zo’n manier zuiver Kṛṣṇa-bewust is, gegarandeerd terug zal keren naar de verblijfplaats van Kṛṣṇa, waar hij persoonlijk met Kṛṣṇa zal kunnen omgaan. Kṛṣṇa onthult deze meest vertrouwelijke kennis aan Arjuna, omdat hij Zijn dierbare vriend is. Iedereen die het pad van Arjuna volgt, kan een dierbare vriend van Kṛṣṇa worden en dezelfde perfectie als Arjuna bereiken.

ERLÄUTERUNG: Dieser vertraulichste Teil des Wissens besagt, daß man ein reiner Geweihter Kṛṣṇas werden soll und daß man immer an Ihn denken und für Ihn tätig sein soll. Man sollte nicht einfach nach außen hin vorgeben zu meditieren. Vielmehr muß das Leben auf eine solche Weise geformt werden, daß man immer die Möglichkeit hat, an Kṛṣṇa zu denken. Man sollte immer auf eine solche Weise handeln, daß alle täglichen Tätigkeiten mit Kṛṣṇa verbunden sind. Man sollte sein Leben so einrichten, daß man vierundzwanzig Stunden am Tag nichts anderes tun kann, als an Kṛṣṇa zu denken. Und der Herr verspricht, daß jeder, der in solch reinem Kṛṣṇa-Bewußtsein verankert ist, ohne Zweifel in Sein Königreich zurückkehren wird, wo man in Seine Gemeinschaft aufgenommen wird und Ihn, Kṛṣṇa, von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Dieser vertraulichste Teil des Wissens wird Arjuna mitgeteilt, weil er Kṛṣṇas inniger Freund ist. Jeder, der Arjunas Pfad folgt, kann ebenfalls Kṛṣṇas inniger Freund werden und die gleiche Vollkommenheit wie Arjuna erreichen.

Deze woorden benadrukken het feit dat men zijn geest op Kṛṣṇa moet concentreren, op de tweearmige gedaante met een fluit in Zijn handen, de blauwachtige jongen met het mooie gezicht en met pauwenveren in Zijn haar. In de Brahma-saṁhitā en andere teksten zijn beschrijvingen van Kṛṣṇa te vinden. Men moet zijn geest op de oorspronkelijke gedaante van God, van Kṛṣṇa, concentreren. Men moet zijn aandacht zelfs niet laten afleiden door andere gedaanten van de Heer. De Heer heeft vele gedaanten, zoals Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha enz., maar een toegewijde moet zijn geest op de gedaante concentreren die voor Arjuna aanwezig was. De geest concentreren op de gedaante van Kṛṣṇa vormt de meest vertrouwelijke kennis en het is deze kennis die Kṛṣṇa aan Arjuna onthult, omdat hij Zijn dierbaarste vriend is.

Diese Worte betonen, daß man seinen Geist auf Kṛṣṇa richten soll – das heißt auf die zweihändige Form mit der Flöte, den bläulichen Knaben mit dem bezaubernden Antlitz und mit Pfauenfedern im Haar. In der Brahma-saṁhitā und anderen Schriften kann man Beschreibungen Kṛṣṇas finden. Man sollte seinen Geist auf diese ursprüngliche Gestalt Gottes, Kṛṣṇa, richten. Man sollte seine Aufmerksamkeit nicht einmal auf andere Formen des Herrn lenken. Der Herr hat zahlreiche Formen, wie Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha usw., doch ein Gottgeweihter sollte seinen Geist auf die Form richten, die vor Arjuna gegenwärtig war. Die Konzentration des Geistes auf die Form Kṛṣṇas stellt den vertraulichsten Teil des Wissens dar, und dies wird Arjuna offenbart, weil er Kṛṣṇas liebster Freund ist.