Skip to main content

TEXT 65

TEXT 65

Tekst

Verš

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synoniemen

Synonyma

mat-manāḥ — denkend aan Mij; bhava — word; mat-bhaktaḥ — Mijn toegewijde; mat-yājī — Mijn aanbidder; mām — aan Mij; namaskuru — breng je eerbetuigingen; mām — aan Mij; eva — zeker; eṣyasi — je zult komen; satyam — werkelijk; te — aan jou; pratijāne — Ik beloof; priyaḥ — dierbaar; asi — je bent; me — Mij.

mat-manāḥ — myslící na Mne; bhava — staň se; mat-bhaktaḥ — Mým oddaným; mat-yājī — Můj uctívatel; mām — Mně; namaskuru — skládej poklony; mām — ke Mně; eva — zajisté; eṣyasi — dospěješ; satyam — opravdu; te — tobě; pratijāne — slibuji; priyaḥ — drahý; asi — jsi; me — Mně.

Vertaling

Překlad

Denk onafgebroken aan Me, word Mijn toegewijde, aanbid Me en breng je eerbetuigingen aan Mij. Op die manier zul je zeker tot Me komen. Dat beloof Ik je omdat je Mijn zeer dierbare vriend bent.

Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mě a skládej mi poklony. Tak ke Mně bezpochyby dospěješ. Slibuji ti to, protože jsi Můj velmi drahý přítel.

Betekenisverklaring

Význam

De meest vertrouwelijke kennis houdt in dat men een zuivere toegewijde van Kṛṣṇa moet worden, altijd aan Hem moet denken en actief voor Hem moet zijn. Men moet niet alleen maar voor de vorm mediteren. Het leven moet zo worden ingericht dat men altijd in staat is om aan Kṛṣṇa te denken en men moet altijd op zo’n manier handelen dat al zijn dagelijkse activiteiten met Kṛṣṇa verbonden zijn. Men moet zijn leven op zo’n manier vormgeven, dat men vierentwintig uur per dag aan niets anders kan denken dan aan Kṛṣṇa. De Heer belooft dat iedereen die op zo’n manier zuiver Kṛṣṇa-bewust is, gegarandeerd terug zal keren naar de verblijfplaats van Kṛṣṇa, waar hij persoonlijk met Kṛṣṇa zal kunnen omgaan. Kṛṣṇa onthult deze meest vertrouwelijke kennis aan Arjuna, omdat hij Zijn dierbare vriend is. Iedereen die het pad van Arjuna volgt, kan een dierbare vriend van Kṛṣṇa worden en dezelfde perfectie als Arjuna bereiken.

Nejdůvěrnější částí poznání je, že každý jednotlivec se má stát čistým oddaným Kṛṣṇy, vždy na Něho myslet a jednat v Jeho zájmu. Nemá předvádět meditaci jako profesionál, ale uzpůsobit si život tak, aby měl neustále možnost myslet na Kṛṣṇu. Měl by jednat takovým způsobem, že všechny jeho každodenní činnosti budou spojené s Kṛṣṇou. Vše si má zařídit tak, aby celých dvacet čtyři hodin myslel na Kṛṣṇu. A Pán Kṛṣṇa slibuje, že každý, kdo si Ho je takto čistě vědom, se vrátí do Jeho sídla, kde se s Ním bude stýkat tváří v tvář. Kṛṣṇa sděluje tuto nejdůvěrnější část poznání Arjunovi, protože Arjuna je Jeho drahý přítel. Každý, kdo kráčí Arjunovou cestou, se může stát drahým přítelem Kṛṣṇy a dosáhnout stejné dokonalosti jako Arjuna.

Deze woorden benadrukken het feit dat men zijn geest op Kṛṣṇa moet concentreren, op de tweearmige gedaante met een fluit in Zijn handen, de blauwachtige jongen met het mooie gezicht en met pauwenveren in Zijn haar. In de Brahma-saṁhitā en andere teksten zijn beschrijvingen van Kṛṣṇa te vinden. Men moet zijn geest op de oorspronkelijke gedaante van God, van Kṛṣṇa, concentreren. Men moet zijn aandacht zelfs niet laten afleiden door andere gedaanten van de Heer. De Heer heeft vele gedaanten, zoals Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha enz., maar een toegewijde moet zijn geest op de gedaante concentreren die voor Arjuna aanwezig was. De geest concentreren op de gedaante van Kṛṣṇa vormt de meest vertrouwelijke kennis en het is deze kennis die Kṛṣṇa aan Arjuna onthult, omdat hij Zijn dierbaarste vriend is.

Tato slova zdůrazňují, že je třeba soustředit mysl na Kṛṣṇu, a to právě na tu podobu se dvěma rukama, v nichž drží flétnu — na chlapce modravé pleti s překrásnou tváří a pavími pery ve vlasech. Popisy Kṛṣṇy můžeme najít v Brahma-saṁhitě a dalších písmech. Je třeba upřít mysl na tuto původní podobu Boha, na Kṛṣṇu, neodvracet pozornost a neobracet ji dokonce ani k jiným podobám Pána. Pán má mnoho různých podob, jako je Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha a tak dále, ale oddaný by měl upírat mysl na tu podobu, která byla před Arjunou. Soustředění mysli na podobu Kṛṣṇy je podstatou nejdůvěrnější části poznání, a ta je vyjevena Arjunovi, neboť je Kṛṣṇovi nejdražším přítelem.