Skip to main content

TEXT 60

第60節

Tekst

テキスト

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat
svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synoniemen

Synonyms

svabhāva-jena — voortkomend uit je eigen aard; kaunteya — o zoon van Kuntī; nibaddhaḥ — geconditioneerd; svena — door je eigen; karmaṇā — activiteiten; kartum — doen; na — niet; icchasi — je wilt; yat — dat wat; mohāt — uit illusie; kariṣyasi — je zult doen; avaśaḥ — onvrijwillig; api — zelfs; tat — dat.

svabhāva-jena — 生来の性質; kaunteya — おお、クンティの息子よ; nibaddhaḥ — 制約されて; svena — あなた自身の; karmaṇā —活動; kartum — 行うこと; na — ~でない;icchasi — あなたが好む; yat — ~であるもの; mohāt — 幻想によって;kariṣyasi — あなたは行うであろう; avaśaḥ — しかたなく; api —~さえも;tat — それ

Vertaling

Translation

Onder invloed van illusie weiger je nu volgens Mijn aanwijzingen te handelen. Maar gedwongen door de activiteiten die voortkomen uit je aard, zul je wel volgens die aard moeten handelen, o zoon van Kuntī.

幻想の下でおまえは私の指示に従って行動することを今拒んでいるが、おおクンティーの子よ、しかし、持って生まれた性質によりおまえは全く同じことをするであろう。

Betekenisverklaring

Purport

Wie weigert volgens de leiding van de Allerhoogste Heer te handelen, is gedwongen om overeenkomstig de hoedanigheden waarin hij zich bevindt te handelen. Iedereen is in de greep van een bepaalde combinatie van de hoedanigheden van de materiële natuur en verricht in overeenstemming daarmee activiteiten. Maar wie vrijwillig handelt volgens de aanwijzingen van de Allerhoogste Heer, wordt roemrijk.

至上主の指示に反した活動をするならば、自分の持つ様式によって活動することを余儀なくされる。誰もが物質自然の特定の様式の組み合わせに影響されて活動する。しかし至上主の指示に従って自発的に活動する人は栄光に輝く者である。