Skip to main content

TEXT 60

TEXT 60

Tekst

Texte

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat
svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synoniemen

Synonyms

svabhāva-jena — voortkomend uit je eigen aard; kaunteya — o zoon van Kuntī; nibaddhaḥ — geconditioneerd; svena — door je eigen; karmaṇā — activiteiten; kartum — doen; na — niet; icchasi — je wilt; yat — dat wat; mohāt — uit illusie; kariṣyasi — je zult doen; avaśaḥ — onvrijwillig; api — zelfs; tat — dat.

svabhāva-jena: nés de ta nature propre; kaunteya: ô fils de Kuntī; nibaddhaḥ: conditionné; svena: par tes propres; karmaṇā: actes; kartum: faire; na: ne pas; icchasi: tu aimes; yat: ce que; mohāt: par illusion; kariṣyasi: tu feras; avaśaḥ: involontairement; api: même; tat: cela.

Vertaling

Translation

Onder invloed van illusie weiger je nu volgens Mijn aanwijzingen te handelen. Maar gedwongen door de activiteiten die voortkomen uit je aard, zul je wel volgens die aard moeten handelen, o zoon van Kuntī.

Sous l’emprise de l’illusion, tu refuses à présent d’agir selon Mes instructions. Mais poussé par ta nature de kṣatriya, tu t’y conformeras tout de même, ô fils de Kuntī.

Betekenisverklaring

Purport

Wie weigert volgens de leiding van de Allerhoogste Heer te handelen, is gedwongen om overeenkomstig de hoedanigheden waarin hij zich bevindt te handelen. Iedereen is in de greep van een bepaalde combinatie van de hoedanigheden van de materiële natuur en verricht in overeenstemming daarmee activiteiten. Maar wie vrijwillig handelt volgens de aanwijzingen van de Allerhoogste Heer, wordt roemrijk.

Celui qui refuse d’agir sous la conduite du Seigneur Suprême se verra contraint de le faire sous l’empire des guṇas qui le conditionnent. Tout le monde est assujetti à une combinaison particulière de modes d’influence de la nature et se trouve forcé d’agir en conséquence. Celui, par contre, qui se plie de lui-même aux instructions du Seigneur devient glorieux.