Skip to main content

TEXT 60

TEXT 60

Tekst

Verš

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat
svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synoniemen

Synonyma

svabhāva-jena — voortkomend uit je eigen aard; kaunteya — o zoon van Kuntī; nibaddhaḥ — geconditioneerd; svena — door je eigen; karmaṇā — activiteiten; kartum — doen; na — niet; icchasi — je wilt; yat — dat wat; mohāt — uit illusie; kariṣyasi — je zult doen; avaśaḥ — onvrijwillig; api — zelfs; tat — dat.

svabhāva-jena — pocházejícími z tvé povahy; kaunteya — synu Kuntī; nibaddhaḥ — podmíněný; svena — svými vlastními; karmaṇā — činnostmi; kartum — dělat; na — ne; icchasi — chceš; yat — to, co; mohāt — působením iluze; kariṣyasi — budeš dělat; avaśaḥ — nedobrovolně; api — dokonce; tat — to.

Vertaling

Překlad

Onder invloed van illusie weiger je nu volgens Mijn aanwijzingen te handelen. Maar gedwongen door de activiteiten die voortkomen uit je aard, zul je wel volgens die aard moeten handelen, o zoon van Kuntī.

Ó synu Kuntī, pod vlivem iluze nyní odmítáš jednat podle Mého pokynu, ale činnost pocházející z tvé povahy tě k jednání přesto donutí.

Betekenisverklaring

Význam

Wie weigert volgens de leiding van de Allerhoogste Heer te handelen, is gedwongen om overeenkomstig de hoedanigheden waarin hij zich bevindt te handelen. Iedereen is in de greep van een bepaalde combinatie van de hoedanigheden van de materiële natuur en verricht in overeenstemming daarmee activiteiten. Maar wie vrijwillig handelt volgens de aanwijzingen van de Allerhoogste Heer, wordt roemrijk.

Pokud někdo odmítá jednat pod vedením Nejvyššího Pána, přinutí ho k jednání kvality, kterým podléhá. Každý je pod vlivem určité kombinace kvalit přírody a jedná podle toho. Tomu, kdo se však dobrovolně zaměstná pod vedením Nejvyššího Pána, patří všechna sláva.