Skip to main content

TEXT 60

ТЕКСТ 60

Tekst

Текст

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat
свабха̄ва-джена каунтея
нибаддхах̣ свена карман̣а̄
картум неччхаси ян моха̄т
кариш
̣ясй авашо 'пи тат

Synoniemen

Дума по дума

svabhāva-jena — voortkomend uit je eigen aard; kaunteya — o zoon van Kuntī; nibaddhaḥ — geconditioneerd; svena — door je eigen; karmaṇā — activiteiten; kartum — doen; na — niet; icchasi — je wilt; yat — dat wat; mohāt — uit illusie; kariṣyasi — je zult doen; avaśaḥ — onvrijwillig; api — zelfs; tat — dat.

свабха̄ва-джена – породена от природата ти; каунтея – о, сине на Кунтӣ; нибаддхах̣ – обусловена; свена – от твоята собствена; карман̣а̄ – дейност; картум – да правиш; на – не; иччхаси – искаш; ят – това, което; моха̄т – от илюзия; кариш̣яси – ще правиш; авашах̣ – против волята си; апи – дори; тат – това.

Vertaling

Превод

Onder invloed van illusie weiger je nu volgens Mijn aanwijzingen te handelen. Maar gedwongen door de activiteiten die voortkomen uit je aard, zul je wel volgens die aard moeten handelen, o zoon van Kuntī.

Сега, повлиян от илюзията, ти отказваш да действаш под мое ръководство. Но все едно, ще трябва да действаш, подтикван от собствената си природа, о, сине на Кунтӣ.

Betekenisverklaring

Коментар

Wie weigert volgens de leiding van de Allerhoogste Heer te handelen, is gedwongen om overeenkomstig de hoedanigheden waarin hij zich bevindt te handelen. Iedereen is in de greep van een bepaalde combinatie van de hoedanigheden van de materiële natuur en verricht in overeenstemming daarmee activiteiten. Maar wie vrijwillig handelt volgens de aanwijzingen van de Allerhoogste Heer, wordt roemrijk.

ПОЯСНЕНИЕ: Ако отказва ръководството на Бога, човек е принуден да действа от гун̣ите, в които се намира. Всеки е под влияние на определена комбинация от гун̣ите на природата и действа по определен начин. Но този, който доброволно приеме ръководството на Върховния Бог, се прославя.