Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Tekst

Text

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate
anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synoniemen

Synonyms

anubandham — van toekomstige gebondenheid; kṣayam — vernietiging; hiṁsām — en anderen pijn doen; anapekṣya — zonder acht te slaan op de gevolgen; ca — en; pauruṣam — niet op een andere manier goedgekeurd; mohāt — door illusie; ārabhyate — is begonnen; karma — activiteit; yat — wat; tat — dat; tāmasam — in de hoedanigheid onwetendheid; ucyate — wordt genoemd.

anubandham — of future bondage; kṣayam — destruction; hiṁsām — and distress to others; anapekṣya — without considering the consequences; ca — also; pauruṣam — self-sanctioned; mohāt — by illusion; ārabhyate — is begun; karma — work; yat — which; tat — that; tāmasam — in the mode of ignorance; ucyate — is said to be.

Vertaling

Translation

En die activiteit die verricht wordt in illusie, zonder acht te slaan op de voorschriften in de geschriften en zonder dat men zich erom bekommert dat men in de toekomst gebonden zal raken of dat anderen pijn wordt aangedaan of ellende overkomt, wordt activiteit in de hoedanigheid onwetendheid genoemd.

That action performed in illusion, in disregard of scriptural injunctions, and without concern for future bondage or for violence or distress caused to others is said to be in the mode of ignorance.

Betekenisverklaring

Purport

Men moet verantwoording afleggen voor zijn daden tegenover de staat of de agenten van de Allerhoogste Heer, die de Yamadūta’s worden genoemd. Onverantwoordelijke activiteit is destructief, omdat ze de regulerende principes van de heilige teksten vernietigt. Ze is meestal gebaseerd op geweld en is een bron van ellende voor andere levende wezens. Zulke onverantwoordelijke activiteiten worden verricht in het licht van iemands persoonlijke ervaring. Dit wordt illusie genoemd. Al zulke illusoire activiteiten komen voort uit de hoedanigheid onwetendheid.

One has to give account of one’s actions to the state or to the agents of the Supreme Lord called the Yamadūtas. Irresponsible work is destructive because it destroys the regulative principles of scriptural injunction. It is often based on violence and is distressing to other living entities. Such irresponsible work is carried out in the light of one’s personal experience. This is called illusion. And all such illusory work is a product of the mode of ignorance.