Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Tekst

Текст

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api
джн̃а̄нам̇ карма ча карта̄ ча
трідгаіва ґун̣а-бгедатах̣
прочйате ґун̣а-сан̇кгйа̄не
йатга̄вач чгр̣н̣у та̄нй апі

Synoniemen

Послівний переклад

jñānam — kennis; karma — activiteit; ca — ook; kartā — handelende persoon; ca — ook; tridhā — in drie soorten; eva — zeker; guṇa-bhedataḥ — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur; procyate — worden beschreven; guṇa-saṅkhyāne — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden; yathā-vat — zoals ze zijn; śṛṇu — hoor; tāni — al deze; api — ook.

джн̃а̄нам—знання; карма—робота; ча—також; карта̄—працівник; ча—також; трідга̄—трьох різновидів; ева—неодмінно; ґун̣а- бгедатах̣—з погляду різних ґун̣ матеріальної природи; прочйате— сказано; ґун̣а-сан̇кгйа̄не—з погляду різних ґун̣ матеріальної природи; йатга̄-ват—належним чином; ш́р̣н̣у—слухай; та̄ні—усі вони; апі—також.

Vertaling

Переклад

Overeenkomstig de drie hoedanigheden van de materiële natuur zijn er drie soorten kennis, activiteit en handelende personen. Luister nu naar wat Ik hierover te zeggen heb.

Згідно з трьома ґун̣ами матеріальної природи існують три категорії знання, діяльності й виконавців діяльності. Тепер довідайся про них від Мене.

Betekenisverklaring

Коментар

In het veertiende hoofdstuk werden de drie onderverdelingen van de hoedanigheden van de materiële natuur uitvoerig beschreven. In dat hoofdstuk werd gesteld dat de hoedanigheid goedheid licht brengt, dat de hoedanigheid hartstocht materialistisch is en dat de hoedanigheid onwetendheid luiheid en lusteloosheid in de hand werkt. Alle hoedanigheden van de materiële natuur zorgen voor gebondenheid; ze zijn geen bronnen van bevrijding. Zelfs in de hoedanigheid goedheid is men geconditioneerd.

In het zeventiende hoofdstuk werd een beschrijving gegeven van de verschillende typen van verering door verschillende typen mensen. In dit vers zegt de Heer Zelf dat Hij over de verschillende typen kennis, handelende personen en activiteiten wil spreken in relatie tot de hoedanigheden van de materiële natuur.

У чотирнадцятій главі було детально описано три ґун̣и матеріальної природи. Там було сказано, що ґун̣а благочестя несе світло, ґун̣а пристрасті спонукує до матеріалістичної діяльності, а ґун̣а невігластва зумовлює лінощі й кволість. Усі ґун̣и матеріальної природи сковують й перешкоджають звільненню. Людина є обумовленою, навіть якщо вона перебуває в ґун̣і благочестя. В сімнадцятій главі було описано різноманітні типи поклоніння, які здійснюють різні люди згідно з їхньою приналежністю до різних ґун̣ матеріальної природи. В цьому ж вірші Господь каже, що Він бажає розповісти про різні типи знання, виконавців і власне роботи, згідно з трьома ґун̣ами матеріальної природи.