Skip to main content

TEXT 19

제19절

Tekst

원문

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api
갸남 까르마 짜 까르따 짜 jñānaṁ karma ca kartā ca
뜨리다이바 구나-베다따하 tridhaiva guṇa-bhedataḥ
쁘로쨔떼 구나-상캬네 procyate guṇa-saṅkhyāne
야타밧 츠리누 따냐삐 yathāvac chṛṇu tāny api

Synoniemen

동의어

jñānam — kennis; karma — activiteit; ca — ook; kartā — handelende persoon; ca — ook; tridhā — in drie soorten; eva — zeker; guṇa-bhedataḥ — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur; procyate — worden beschreven; guṇa-saṅkhyāne — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden; yathā-vat — zoals ze zijn; śṛṇu — hoor; tāni — al deze; api — ook.

갸남: 지식, 까르마: 행위, 짜: 또한, 까르따: 행위자, 짜: 또한, 뜨리다: 세 가지 종류의, 에바: 분명히, 구나-베다따하: 물질적 본성의 서로 다른 양태의 견지에서, 쁘로쨔떼: 라고 말한다, 구나-상캬네: 서로 다른 양태의 견지에서, 야타-밧: 있는 그대로, 스리누: 듣다, 따니: 그들 모두, 아삐: 또한.

Vertaling

번역

Overeenkomstig de drie hoedanigheden van de materiële natuur zijn er drie soorten kennis, activiteit en handelende personen. Luister nu naar wat Ik hierover te zeggen heb.

물질적 본성의 세 가지 양태에 따라 세 가지 종류의 지식, 행위, 그리고 행위자가 있느니라. 이제 나로부터 이것에 관해 들어라.

Betekenisverklaring

주석

In het veertiende hoofdstuk werden de drie onderverdelingen van de hoedanigheden van de materiële natuur uitvoerig beschreven. In dat hoofdstuk werd gesteld dat de hoedanigheid goedheid licht brengt, dat de hoedanigheid hartstocht materialistisch is en dat de hoedanigheid onwetendheid luiheid en lusteloosheid in de hand werkt. Alle hoedanigheden van de materiële natuur zorgen voor gebondenheid; ze zijn geen bronnen van bevrijding. Zelfs in de hoedanigheid goedheid is men geconditioneerd.

In het zeventiende hoofdstuk werd een beschrijving gegeven van de verschillende typen van verering door verschillende typen mensen. In dit vers zegt de Heer Zelf dat Hij over de verschillende typen kennis, handelende personen en activiteiten wil spreken in relatie tot de hoedanigheden van de materiële natuur.

제14장에서 물질적 본성이 세 가지 양태로 구분된다는 것에 관해 자세히 설명되었다. 그 장에서 선성은 빛나는 것이며, 동성은 물질적이고, 암성은 게으르고 나태한 것이라고 말했다. 모든 물질적 본성은 구속한다. 그것은 해방의 원천이 아니다. 선성에서조차 속박된다. 제17장에서 서로 다른 물질적 본성의 양태에 있는 여러 다른 인간이 행하는 숭배의 종류가 설명되었다. 이 절에서 주께서는 세 가지 물질적 본성에 따른 여러 형태의 지식, 행위자, 그리고 행위 그 자체에 관해서 말씀하시고자 한다.