Skip to main content

TEXT 19

第19節

Tekst

テキスト

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api
jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api

Synoniemen

Synonyms

jñānam — kennis; karma — activiteit; ca — ook; kartā — handelende persoon; ca — ook; tridhā — in drie soorten; eva — zeker; guṇa-bhedataḥ — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur; procyate — worden beschreven; guṇa-saṅkhyāne — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden; yathā-vat — zoals ze zijn; śṛṇu — hoor; tāni — al deze; api — ook.

jñānam —知識; karma — 行為; ca — もまた; kartā — 行為者; ca —もまた; tridhā — 三種類の; eva — 確かに;guṇa-bhedataḥ — 異なった物質自然の三様式に基づいて; procyate — ~と言われる; guṇa-sańkhyāne — 異なった様式に基づいて; yathā-vat — それが~であるように; śṛṇu — 聞きなさい; tāni— それらの全て; api — もまた

Vertaling

Translation

Overeenkomstig de drie hoedanigheden van de materiële natuur zijn er drie soorten kennis, activiteit en handelende personen. Luister nu naar wat Ik hierover te zeggen heb.

物質自然の三様式により三種類の知識、活動、活動者が存在する。それらについて私から聞きなさい。

Betekenisverklaring

Purport

In het veertiende hoofdstuk werden de drie onderverdelingen van de hoedanigheden van de materiële natuur uitvoerig beschreven. In dat hoofdstuk werd gesteld dat de hoedanigheid goedheid licht brengt, dat de hoedanigheid hartstocht materialistisch is en dat de hoedanigheid onwetendheid luiheid en lusteloosheid in de hand werkt. Alle hoedanigheden van de materiële natuur zorgen voor gebondenheid; ze zijn geen bronnen van bevrijding. Zelfs in de hoedanigheid goedheid is men geconditioneerd.

In het zeventiende hoofdstuk werd een beschrijving gegeven van de verschillende typen van verering door verschillende typen mensen. In dit vers zegt de Heer Zelf dat Hij over de verschillende typen kennis, handelende personen en activiteiten wil spreken in relatie tot de hoedanigheden van de materiële natuur.

第15章では物質自然の三様式が詳しく説明され、徳の様式は光り輝き、激情の様式は物質主義的で、無知の様式は狂気と怠惰を生むと述べられていた。物質自然の全様式は人を束縛するものであり、解放を与えることは決してない。徳の様式にあったとしても束縛されるのである。第17章ではそれぞれの様式により、どのような知識、行為、行為者が存在するのかについて主は語る意志を示された。