Skip to main content

TEXT 19

ТЕКСТ 19

Tekst

Текст

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api
гя̄нам карма ча карта̄ ча
тридхаива гун̣а-бхедатах̣
прочяте гун̣а-санкхя̄не
ятха̄вач чхр̣н̣у та̄нй апи

Synoniemen

Дума по дума

jñānam — kennis; karma — activiteit; ca — ook; kartā — handelende persoon; ca — ook; tridhā — in drie soorten; eva — zeker; guṇa-bhedataḥ — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur; procyate — worden beschreven; guṇa-saṅkhyāne — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden; yathā-vat — zoals ze zijn; śṛṇu — hoor; tāni — al deze; api — ook.

гя̄нам – знание; карма – работа; ча – също; карта̄ – работник; ча – също; тридха̄ – от три вида; ева – несъмнено; гун̣а-бхедатах̣ – в съответствие с различните гун̣и на материалната природа; прочяте – се казва; гун̣а-санкхя̄не – в съответствие с различните гун̣и; ятха̄-ват – такива, каквито са; шр̣н̣у – слушай; та̄ни – всички те; апи – също.

Vertaling

Превод

Overeenkomstig de drie hoedanigheden van de materiële natuur zijn er drie soorten kennis, activiteit en handelende personen. Luister nu naar wat Ik hierover te zeggen heb.

В съответствие с трите гун̣и на материалната природа има три вида знание, дейност и извършители на дейността. Сега чуй за тях от мен.

Betekenisverklaring

Коментар

In het veertiende hoofdstuk werden de drie onderverdelingen van de hoedanigheden van de materiële natuur uitvoerig beschreven. In dat hoofdstuk werd gesteld dat de hoedanigheid goedheid licht brengt, dat de hoedanigheid hartstocht materialistisch is en dat de hoedanigheid onwetendheid luiheid en lusteloosheid in de hand werkt. Alle hoedanigheden van de materiële natuur zorgen voor gebondenheid; ze zijn geen bronnen van bevrijding. Zelfs in de hoedanigheid goedheid is men geconditioneerd.

In het zeventiende hoofdstuk werd een beschrijving gegeven van de verschillende typen van verering door verschillende typen mensen. In dit vers zegt de Heer Zelf dat Hij over de verschillende typen kennis, handelende personen en activiteiten wil spreken in relatie tot de hoedanigheden van de materiële natuur.

ПОЯСНЕНИЕ: В четиринайсета глава изчерпателно бяха описани трите материални гун̣и. Там се каза, че гун̣ата на доброто просветлява, гун̣ата на страстта усилва материализма, а гун̣ата на невежеството води до мързел и безделие. Трите гун̣и на материалната природа обвързват; те не са източници на освобождение. Дори в гун̣ата на доброто човек е обусловен. В седемнайсета глава бяха описани различните видове обожание от различните хора в различните гун̣и на материалната природа. А тук Бог казва, че желае да говори за различните видове знание, извършители и работа в съответствие с трите материални гун̣и.