Skip to main content

TEXT 15

第15節

Tekst

テキスト

anudvega-karaṁ vākyaṁ
satyaṁ priya-hitaṁ ca yat
svādhyāyābhyasanaṁ caiva
vāṅ-mayaṁ tapa ucyate
アヌドオヱガ-カラマ ワキャマ
サタヤマ プリヤ-ヒタマ チャ ヤト
スワダヤヤビャサナマ チャイワ
ワン-マヤマ タパ ウチャヤテ

Synoniemen

Synonyms

anudvega-karam — geen opwinding veroorzakend; vākyam — woorden; satyam — waarheidsgetrouw; priya — aangenaam; hitam — gunstig; ca — en; yat — welke; svādhyāya — van het bestuderen van de Veda’s; abhyasanam — beoefening; ca — en; eva — zeker; vāk-mayam — van de spraak; tapaḥ — ascese; ucyate — wordt genoemd.

anudvega-karam — 乱されない; vākyam — 言葉; satyam— 誠実な; priya — 心地よい; hitam — 有益な; ca — もまた; yat—~であるもの; svādhyāya — ヴェーダの学習の; abhyasanam — 修練; ca —もまた; eva —確かに; vāk-mayam — 言葉の; tapaḥ — 謹厳生活; ucyate — あると言われる

Vertaling

Translation

Ascese van de spraak bestaat uit het spreken van de waarheid en van woorden die aangenaam en goed voor anderen zijn en die geen onrust opwekken, en verder uit het regelmatig reciteren van de Vedische literatuur.

言葉に関する謹厳生活とは誠実で心地好く有益な言葉を語り、他の人を乱さず、そして規則正しくヴェーダ文典を唱えることである。

Betekenisverklaring

Purport

Men moet door zijn manier van spreken de geest van anderen niet verstoren. Wanneer een leraar spreekt, kan hij natuurlijk de waarheid spreken om zijn studenten te onderrichten, maar tegen personen die niet zijn studenten zijn, moet hij niet spreken als hij daarmee hun geesten verstoort. Dit is ascese van spraak. Daarnaast moet men geen onzin spreken. In spirituele gezelschappen is het gebruikelijk om uitspraken te doen die worden bevestigd door de heilige teksten. Men moet onmiddellijk een citaat uit een gezaghebbend geschrift geven om zijn bewering te onderbouwen. Tegelijkertijd moeten zijn woorden aangenaam zijn voor het oor. Door zulke discussies kan men het grootste voordeel behalen en de menselijke samenleving verheffen. Er is een onuitputtelijke voorraad Vedische literatuur en men zou die moeten bestuderen. Dat wordt ascese van de spraak genoemd.

人の心を乱すような言葉使いはすべきではない。もちろん教師が学生の教育のために真実を語るのは差し支えないが、そのような教師も自分の学生以外の人と話す場合には人の
心を乱さないように注意すべきである。これが言葉に関する苦行である。それ以外にも無意味なことは語らないようにすべきである。精神的な人々と交際するときには教典に支持されていることを語るようにすると同時に、聞く人の耳に心地良いように話さなければならない。そのような議論をすれば最高の恩恵が得られ、人間社会を向上させることができる。ヴェーダ文典は汲めども尽きぬ泉であり、私たちはヴェーダを学ぶべきである。以上が言葉の苦行である。