Skip to main content

TEXT 10

제10절

Tekst

원문

rajas tamaś cābhibhūya
sattvaṁ bhavati bhārata
rajaḥ sattvaṁ tamaś caiva
tamaḥ sattvaṁ rajas tathā
라자스 따마스 짜비부야 rajas tamaś cābhibhūya
삿뜨밤 바바띠 바라따 sattvaṁ bhavati bhārata
라자 삿뜨밤 따마스 짜이바 rajaḥ sattvaṁ tamaś caiva
따마 삿뜨밤 라자스 따타 tamaḥ sattvaṁ rajas tathā

Synoniemen

동의어

rajaḥ — de hoedanigheid hartstocht; tamaḥ — de hoedanigheid onwetendheid; ca — en; abhibhūya — de overhand gekregen hebbend; sattvam — de hoedanigheid goedheid; bhavati — wordt prominent; bhārata — o afstammeling van Bharata; rajaḥ — de hoedanigheid hartstocht; sattvam — de hoedanigheid goedheid; tamaḥ — de hoedanigheid onwetendheid; ca — en; eva — op die manier; tamaḥ — de hoedanigheid onwetendheid; sattvam — de hoedanigheid goedheid; rajaḥ — de hoedanigheid hartstocht; tathā — zo.

라자하: 동성, 따마하: 암성, 짜: 또한, 아비부야: 능가하는, 삿뜨밤: 선성, 바바띠: 두드러지게 되다, 바라따: 오 바라따의 아들이여, 라자하: 동성, 삿뜨밤: 선성, 따마하: 암성, 짜 :또한, 에바: 그처럼, 따마하: 암성, 삿뜨밤: 선성, 라자하: 동성, 따타: 따라서.

Vertaling

번역

Soms heeft de hoedanigheid goedheid de overhand en verdrijft ze de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid, o afstammeling van Bharata. Soms verdrijft de hoedanigheid hartstocht goedheid en onwetendheid en dan weer verdrijft onwetendheid goedheid en hartstocht. Op die manier is er altijd strijd om de overmacht.

때때로 선성이 동성과 암성을 물리치고 우세하다, 오 바라따의 아들이여. 때때로 동성이 선성과 암성을 물리치고, 그리고 어떤 때에는 암성이 선성과 동성을 물리친다. 이런 식으로 항상 우위를 두고 서로 경쟁하느니라.

Betekenisverklaring

주석

Wanneer de hoedanigheid hartstocht de overhand heeft, zijn de hoedanigheden goedheid en onwetendheid verslagen. Wanneer de hoedanigheid goedheid de overhand heeft, zijn hartstocht en onwetendheid verslagen. En wanneer de hoedanigheid onwetendheid de overhand heeft, zijn hartstocht en goedheid verslagen. Deze competitie is voortdurend aan de gang. Wie werkelijk vooruitgang wil maken in Kṛṣṇa-bewustzijn, moet daarom aan deze hoedanigheden ontstijgen.

Aan iemands gedrag, activiteiten, eetgewoonten enz. kan men zien welke bepaalde hoedanigheid bij iemand de overhand heeft; in latere hoofdstukken zal dit allemaal worden uitgelegd. Maar wie wil, kan, door oefening, de hoedanigheid goedheid ontwikkelen en op die manier de hoedanigheden onwetendheid en hartstocht verslaan. Op dezelfde manier kan iemand ook de hoedanigheid hartstocht ontwikkelen en de hoedanigheden goedheid en onwetendheid verslaan. Of men kan de hoedanigheid onwetendheid ontwikkelen en de hoedanigheden goedheid en hartstocht verslaan. Ook al bestaan er drie hoedanigheden van de materiële natuur, wie vastberaden is, kan gezegend worden met de hoedanigheid goedheid. En door de hoedanigheid goedheid te overstijgen, kan men tot het niveau van zuivere goedheid komen, wat de vasudeva-toestand wordt genoemd, een toestand waarin men de wetenschap van God kan begrijpen. Aan de hand van de bepaalde activiteiten die een persoon verricht, kan men begrijpen in welke hoedanigheid van de natuur hij zich bevindt.

동성이 현저할 때, 선성과 암성이 제압된다. 선성이 현저할 때, 동성과 암성이 제압된다. 그리고 암성이 우세할 때 동성과 선성이 제압된다. 이러한 경쟁은 항상 일어난다. 그러므로 끄리쉬나 의식에서 진정 진보하고자 하는 자는 이러한 세 가지 양태를 초월해야만 한다. 특정 물질적 양태의 우세함은 우리의 관계, 행위, 먹는 것 등에서 나타난다. 이 모든 것은 뒤에 오는 장들에서 설명될 것이다. 그런데 우리가 원하면 수행을 통해 선성을 계발시켜 암성과 동성을 물리칠 수 있다. 마찬가지로 동성을 발전시킴으로써 선성과 암성을 물리칠 수도 있다. 또는 암성을 발전시킴으로써 선성과 동성을 물리칠 수도 있다. 물질적 본성에는 세 가지 양태가 있지만, 우리가 굳은 결심을 하면 선성의 도움으로 그 선성을 초월한 순수 선성에 이를 수 있는데, 이것을 바수데바(vasudeva) 상태라고 하며, 바로 이 상태에서 절대신의 과학을 이해할 수 있다. 어떤 특정 행위가 나타나는지 살펴봄으로써, 우리가 어떠한 물질의 양태에 있는지 알 수 있다.